Yüksek Öğretimde “Akademik Teşvik Ödeneği” Uygulamasının Yapısı, İşleyişi ve Sorunları

2017-05-13
12. Uluslararasi Egitim Yonetimi Kongresi (11 - 13 Mayıs 2017)

Suggestions

Yüksek Öğretimde “Akademik Kendileşme” (Academic Inbreeding): Pierre Bourdieu’nun Habitus Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi
Göktürk Ağın, Duygun (null; 2017-05-13)
Akademik kendileşme (academic inbreeding), üniversitelerin kendi üniversitelerinde doktora eğitimi verdiği kişileri diğer bir ifade ile kendi mezunlarını akademisyen olarak işe alması pratiği olarak tanımlanmaktadır. (Horta&Velso&Grediga, 2010; İnanç&Tuncer, 2011). İngilizce ifade edilişi ile ‘inbreeding’ kavramının etimolojik incelemesi yapıldığında, ‘breed’ kelimesi ‘soy, menşe, köken, nesil, silsile, tohum, cins, sülale’ anlamlarını içermektedir. ‘Breeding’ kelimesi ise ‘kuluçka dönemi, yumurtadan çıkma’...
Social capital in institutions of higher education: an examination of the interaction between social capital and department leadership
Yawson, Khaula Ahmad; Göktürk Ağın, Duygun; Department of Educational Sciences (2018)
The primary purpose of this study is to understand and describe how department chairs functioned in their role as leaders, and analyze how social capital is manifested in their leadership. A single embedded case study approach was used and semi-structured interviews were conducted with nine department chairs from a single public university in Turkey, to ascertain their views about social capital in their practices. The results of the analysis suggest that, department chairs employed a collegial administrati...
An Evaluation of academic writing materials at the tertiary level : a case study of three universities
Barut, Kenan; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Teaching (2012)
This post-use evaluation research aims to investigate the appropriacy of academic writing materials to contextual needs, and to investigate the essential considerations concerning these materials. This case study was conducted with the participation of program designers, teachers, and students at three universities in Hungary, Turkey, and Oman. A unique checklist was developed to evaluate the materials. The data collection process consisted of questionnaires and interviews. The results concur with findings ...
Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Ayrılan Kaynakların Verimli ve Etkin Kullanımı
(2010-07-01)
Yükseköğretimde Temel Bilim ve Mühendislik Alanlarında Kadın Öğrenci Deneyimleri
Kulakoğlu, Büşra; Emil, Serap (2020-07-12)
Lisans seviyesinde STEM ya da ülkemizdeki adıyla BİLTEMM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarını ve fen bilimleri ve matematik bağlantılı öğretmenlik bölümlerini seçen kadın öğrencilerin neden bu bölümleri seçtikleri sosyolojik bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni fen bilimleri ile alakalı bölümlerin dünyada maskülen olarak tabir edilmesi ve bu alanlarda çalışan kadınların temsil edilme oranlarının erkeklere göre daha az olmasıdır. Genel kanının aksine, gelişmiş ülkele...
Citation Formats
D. Göktürk Ağın, “Yüksek Öğretimde “Akademik Teşvik Ödeneği” Uygulamasının Yapısı, İşleyişi ve Sorunları,” presented at the 12. Uluslararasi Egitim Yonetimi Kongresi (11 - 13 Mayıs 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85624.