Şinasi'nin Düşünce Dünyası ve Mustafa Reşid Paşa'ya Yazdığı Kasidelerin Tematik Tahlili

2013-10-01

Suggestions

A Critique of the histories of European and Ottoman States: "from modernization revisionism" and "State tradition" towards an alternative reading
Hasdemir, A. Seven; Aytekin, Erden Attila; Department of Political Science and Public Administration (2011)
In this thesis two “western modern state” and three Ottoman “state tradition” scholars (Gianfranco Poggi, Christopher Pierson, Şerif Mardin, Metin Heper and Çağlar Keyder) are elaborated in the way how they write the the history for their theorization attempts. The specially emphasized processes in these histories are asserted to be reconstructed as the sources of an “idealized”-type that is assumed to be fulfilled by “the West” and should also be followed by “the rest”. The description of this form of a st...
Tarihselcilik-Tarihsicilik [Historicism]: Bir Mimarlık Terminoloji Tartışması Ve 2000’ler Türkiyesinde Tarihsici Mimarlık
Gurallar, Neşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
The word "historicism" has mostly been translated as "tarihselcilik" in Turkish architectural history writing and criticism. However, "tarihsicilik" can also be used in the discussions around the concept of the "historicism". This article begins by defining the two terms "tarihselcilik" and "tarihsicilik", which can be helpful to differentiate the different approaches of "historicism". Following these discussions on historicism in Turkish architectural history writing and criticism, the article then suggest...
Contextual analysis of nationalism discourse in Turkish historical adventure movies (1965-1980)
Çakır, Dilek; Şen, Mustafa; Department of Sociology (2019)
This study aims to present a contextual analysis of nationalism discourse in Turkish historical adventure movies which were made as film series (Tarkan, Karaoğlan, Malkoçoğlu, Kara Murat and Battal Gazi) between 1965 and 1980. To provide the necessary theoretical basis, Gramsci’s theory of ideology together with critical discourse methodology is applied. As such, this study conceptualizes a non-reductionist and contextual understanding of ideology in order to show the dynamic relation between cinema, politi...
Okul öncesi eğitimde kalite değişkenleri ile ülkelerin PISA fen okur yazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Buldu, Elif; Olgan, Refika (null; 2015-04-16)
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında çalışma hayatında başarılı bir yer edinebilme bireylerin yaratıcılık, karar verebilme becerisi, gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurma ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri ile mümkün olabilmektedir. İlerlemelere ayak uydurmak için toplumlar fen okur-yazarı bireylere ihtiyaç duymakta ve bu özelliği kazanmalarını sağlayacak eğitim olanakları sunmaya çalışmaktadırlar. Zira kişilere sunulan eğitim fır...
The theme of alienation in Turkish novels : the decade of the 1970s
Büker, Zeynep; Nalbantoğlu, H. Ünal; Department of Sociology (2005)
This thesis aims at explaining the forms and styles in which the phenomenon of alienation found expression in Turkish novels, particularly in the 1970s. For this purpose, three novels of the decade are chosen for in-depth analysis since they are considered to be most representative examples. It was important to question how these three novels have ascribed significance to the existing conditions of alienation. Therefore, the specific discussion of this thesis dwells on whether these novels offer any alterna...
Citation Formats
S. Yılmaz, “Şinasi’nin Düşünce Dünyası ve Mustafa Reşid Paşa’ya Yazdığı Kasidelerin Tematik Tahlili,” Gazi Türkiyat, pp. 157–185, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85715.