Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü:Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler

2015-01-01

Suggestions

Küresel Isınma, Taşkın Afetleri ve Türkiye
Şenol Balaban, Meltem (2008-06-19)
Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Ahmed, Suneela (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
In their aspiration to imitate cities of the west, many cities in the context of the developing world blindly copy the built form being constructed in other contexts, irrespective of the fact that this imitation may lead to creation of built form which may not be climatically, socially and economically relevant. As a certain type of building is supposed to represent modernism and the future, thus this exercise of copy pasting continues. This practice is evident in all major cities of Pakistan. At ground rea...
The transformation of urban environment under the impacts of global processes: the development of Levent – Maslak axis in İstanbul and it’s impacts on social resilience
Altay, Deniz; Eraydın, Ayda; Department of City and Regional Planning (2011)
This thesis investigates the transformation of cities under the influence of globalization and the socio-spatial impacts of the process. The thesis asserts that global processes, with their neo-liberal agenda, influence the creation of new urban environments and new conditions of living and working in cities by triggering new dynamics in the functioning of certain urban mechanisms such as labour and land markets, which are conceptualized in the study as ‘urban interface mechanisms’. The thesis also asserts ...
Küresel Dinamikler Ve Kırımın Stratejik Önemi Işığında Kırım Tatarları Sorunu.
Aydıngün, Ayşegül(2010-12-31)
Bu proje kapsamında, Kırım Tatarlarının vatana dönüş sürecinin, bölgesel ve küresel dinamiklerin ışığında incelenmesi öngörülmektedir. Bu çalışmanın bulguları daha önce elde edilen bulgularla birleştirildiğinde Kırım Tatarları hakkında çok daha kapsamlı bir analiz yapılması mümkün olacaktır. Bu araştırma, küreselleşen dünyada disiplinlerarası yaklaşımların ve küresel faktörlerin ele alınmasının, toplumsal gerçeklikleri anlamak açısından önemini göstererek bu tür çalışmaları teşvik edecektir. Kırım'da deri...
Küresel Fen Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Ülkemizde ortak fen bilimleri öğretim programı fen okur yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu amacın değerlendirilmesine yönelik mevcut kaynakların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bu çalışmada Mun vd. (2015) tarafından ortaya konan ve orjinali İngilizce olan Küresel Fen Okuryazarlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmaktadır. Ölçeğin geçerli ve güvenilir bir şekilde uyarlanması ile ülkemiz orta okul seviyesindeki öğrencilerin fen okuryazarlık düzeyleri...
Citation Formats
O. Balaban, Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü:Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler . 2015, p. 81.