Solüsyon-Fazı Karışım Sentezleri için Oligomerik Etilen Glikol Temelli Kromatografik Tasnif Etiketleri

2017-09-14

Suggestions

Solüsyon Esaslı Kaplama Teknikleriyle Cam Üstü Şeffaf Ve İletken Oksit (tco) İnce Film Kaplamaları Üretilmesi.
Durucan, Caner(2012-12-31)
Proje Ocak 2010’dan itibaren ODTÜ-BAP destekli olarak yürütülmektedir (BAP proje no:03-08-2010- 03). Proje çalışmalarına, 2010 yılının ikinci yarısında bütçenin kullanıma açılmasıyla, kimyasal ve bazı temel gereçlerin teminini sonrasında başlanmıştır. Proje kapsamında bir yıllık çalışmalar sonucunda uyarlanmış sol-jel üretim süreçleriyle geliştirilmesi planlanan indiyum kalay oksit (not: rapor metnin bundan sonraki kısmında kısaca ITO- indium tin oxide- olarak anılacaktır) kaplamaların sol-jel üretim süreç...
Solvent ekstraksiyon yöntemiyle bakır ve kobalt kazanımının denge ve kinetiği
Topkaya, Yavuz Ali; Çokgör, Onur(1991-10-15)
Solid faz mikro ayırma yönteminin çevre ve gıda örneklerinde uygulanarak optimizasyonu ve validasyonu
Tuncel, Semra; Gökmen, Ali; Tanyeli, Cihangir; Ertaş, Gülay; Göktürk, Emine Hale; Özçubukçu, Salih; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet(2016-12-31)
Bu çalışma doğrultusunda katı faz mikro özütleme sistemi laboratuar ortamında hazırlanmış örnekler üzerinde ve standart referans maddeler (Standard reference materials, SRM) ile test edilerek validasyonu sağlanacaktır. Sistemin etkin bir şekilde kullanılması için gereken optimizasyon validasyonu sağlandıktan sonra sediman ve bitki örneklerinde uygulama yapılacaktır. Örneklerde PAH lar ultrasonic banyo kullanılarak özütlendikten sonra analiz edilecek ve elde edilen değerler katı faz mikro özütleme (SPME) tek...
Effects of oxidative functionalized and aminosilanized carbon nanotubes on the behaviours of polyamide-6 nanocomposites
Şankal, Seçil; Kaynak, Cevdet; Akata Kurç, Burcu; Department of Micro and Nanotechnology (2013)
The first aim of this dissertation was to modify carbon nanotubes to be used as nano-reinforcements in the polyamide-6 matrix. Surfaces were first oxidative functionalized by sulphuric acid/nitric acid mixture, then aminosilanized by γ-aminopropyltriethoxysilane. Chemical groups formed on carbon nanotubes due to these surface treatments were characterized by X-ray photoelectron spectroscopy, Fourier-transform infrared spectroscopy and also energy dispersive spectroscopy. Morphological changes and crystal st...
Rate-based modeling of steam ethane cracker
Gündür, Selin; Özgen, Canan; Alper, Erdoğan; Department of Chemical Engineering (2015)
Ethylene production is the main building block of petrochemical industry and it is produced via thermal cracking process which does not require a catalyst and takes one of the refinery white products, that is straight run naphtha, as a feedstock. In some processes, ethane which is produced as a result of naphtha cracking is fed into a separate ethane cracker which also yields same products as ethylene and propylene etc. The main reason to process produced ethane in a separate cracker is that, ethane which i...
Citation Formats
S. Türkyılmaz, “Solüsyon-Fazı Karışım Sentezleri için Oligomerik Etilen Glikol Temelli Kromatografik Tasnif Etiketleri,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85915.