Diversification versus Specialization An Analysis of Risk Taking by Commercial Banks 1

2014-01-05

Suggestions

Diversification versus Specialization An Analysis of Risk Taking by Commercial Banks 2
Danışoğlu, Seza; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande (2014-06-07)
Diversification versus Specialization: An Analysis of Risk-Taking by Commercial Banks
Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande; Danışoğlu, Seza (null; 2014-01-06)
Diversification benefit and return performance of REITs using CAPM and Fama-French: Evidence from Turkey
Coskun, YENER; Kestel, Sevtap Ayşe; YILMAZ, BİLGİ (2017-12-01)
This paper analyzes return enhancement patterns of Turkish REITs (T-REITs) from various perspectives over the period of July 2008 and March 2015. We find that T-REITs portfolio provides a slightly lower level of risk diversification benefit than investment trusts, but higher than the banks. The evidence suggests that portfolio managers and investors may not only be able to utilize knowledge deriving from the CAPM, but also utilize information retrieved from Fama-French model due to its relatively better per...
Gelişmekte olan ekonomilerde global risk algılamasının çeşitlendirme etkisi
Hacıhasanoğlu, Erk; Soytaş, Uğur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-4)
Yatırımcılar, gelişen teknoloji ile birlikte ekonomi ve finansal sistemler entegre oldukça portföy riskini azaltmak için uluslararası piyasalarda çeşitlendirmeye daha çok yönelmeye başlamışlardır. Literatürde global risk algısında yaşanan değişimlerin özellikle gelişmekte olan ülke piyasalar arasında krizin yayılmasında etkisi olduğu öne sürülmektedir. Bu makalede global risk algısını yansıtan uluslararası oynaklığın, Türkiye’nin de dahil olduğu sekiz gelişmekte olan ülkenin kredi iflas takası primine etkis...
DIVERSIFICATION BENEFIT AND RETURN PERFORMANCE OFREITS USING CAPM AND FAMA FRENCH EVIDENCES FROM TURKEY
Yılmaz, Bilgi; Coşkun, Yener; Kestel, Sevtap Ayşe (null; 2016-12-05)
Citation Formats
S. Danışoğlu and H. Ayaydın Hacıömeroğlu, “Diversification versus Specialization An Analysis of Risk Taking by Commercial Banks 1,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85995.