Sözlü Tarih Çalışmaları Işığında Komana'da Bizeri Manastırı

2020-05-01

Suggestions

Sözlü Türkçe Derlemi ve Türkçe Ulusal Derleminde U(lan)’ın Edimbilimsel Bir İncelemesi
Işık Güler, Hale; Eröz Tuğa, Betil (2017-07-01)
Bu çalışmada, Türkçe’deki güncel İncelik(sizlik) teorilerine göre bağlamsal olarak yüz tehdit edici kabul edilebilecek olan (U)lAn ünlemi ve türevleri sözlü dilde ve yazında derlem-temelli ve niteliksel-betimlemeci yöntemle incelenmiştir. Makalede, sözcüğün edimbilimsel olarak sıklıkla görüldüğü bağlamlar ve yüklendiği söylem işlevleri Sözlü Turkçe Derlemi ve Türkçe Ulusal Derlemi’nden örneklenmiştir. Ayrıca bu makalede, (U)lAn’ın Türkçe’de söylemsel olarak nasıl konumlandırılması gerektiği, etkileşim belir...
Sözlü Çeviri Eğitiminin İşler Bellek Kapasitesi Üzerindeki Etkisi
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (Anı, 2017-01-01)
Sözlü derlem çeviriyazısını standart dil ve ağıza göre ölçünleştirme
Hatipoğlu, Çiler (null; 2011-04-03)
The Effect of kinemorphs on F-formation shapes: an investigation on human robot interaction in virtual reality
Özen, Gizem; Acartürk, Cengiz; Department of Cognitive Sciences (2019)
The main goal of this thesis is to study how kinemorphs influence F-formation shapes by focusing on the occurrences of one-to-one F-formation shapes in a virtual environment social interaction setting. The problem statement relies three aspects of this investigation. Firstly, it has been known that the proximity is affected by kinemorphs; however, it is not clear whether the shape of a social group’s spatial arrangement is also influenced by kinemorphs. In the present study, F-formation shape of two facial ...
Transfer and maintenance effects of n-back working memory training in interpreting students: a behavioural and optical brain imaging study
Öztürk, Asiye; Çakır, Murat Perit; Hohenberger, Annette Edeltraud; Department of Cognitive Sciences (2018)
Working memory training is seen as an effective tool for enhancing performance during a variety of high level cognitive tasks for different groups such as children, older people, and individuals with cognitive problems as well as practitioners of highly cognitive demanding professions. Even though there has been some controversy regarding the efficiency of working memory training interventions, it has been shown that n-back working memory training results in improvements in working memory capacity as well a...
Citation Formats
D. B. Erciyas, “Sözlü Tarih Çalışmaları Işığında Komana’da Bizeri Manastırı,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86228.