Çok Kriterli Sıralı Sınıflandırma için Matematiksel Programlama Tabanlı Bir Yöntem

2019-06-12
Civelek, Merve
Karasakal, Esra
Citation Formats
M. Civelek and E. Karasakal, “Çok Kriterli Sıralı Sınıflandırma için Matematiksel Programlama Tabanlı Bir Yöntem,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87066.