Çok Kriterli Gruplandırma Yöntemleri ile Türkiye’de İflas Eden Firmaların İncelenmesi

2016-05-10
Özarslan, Derya
Özarslan, Ali
Mali başarısızlığın tespiti finansal analizin önemli meselesidir. Özellikle ekonomik çalkantı dönemlerinde şirketlerin gelecekteki finansal durumlarının ve başarısızlıklarının öngörülmesi açısından iflas riskinin değerlendirilmesi son yıllarda finans alanında temel araştırma konuları arasındadır. İflas riski şirketlerin borçlarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan risktir ve şirketlerin yeniden yapılanmasınaveya tasfiyesine neden olmaktadır. Bu çalışmada farklı sektörlerden BIST’de işlem gören ve 2006-2010 yılları arasında iflas eden şirketlerin verileri ile iflas etmeyen şirketlerin verileri çok kriterli gruplandırma yöntemlerinden fayda odaklı olan UTADİS (Utilites Additives Discriminantes) ve M.H.DIS (Multi-Group Hierarchical Discrimination) yaklaşımları kullanılarak karşılaştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
Citation Formats
D. Özarslan and A. Özarslan, “Çok Kriterli Gruplandırma Yöntemleri ile Türkiye’de İflas Eden Firmaların İncelenmesi,” presented at the International Turgut Özal on Business, Economicsand Political Science (2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70944.