Tekstil Sektörüne Yönelik H12MDI ve IPDI Bazlı Solventsiz Poliüretan Dispersiyonu Sentezi ve Karakterizasyonu

2018-09-09
Kılıç, Cihan
Esentürk, Okan
Hacıvelioğlu, Ferda
Citation Formats
C. Kılıç, O. Esentürk, and F. Hacıvelioğlu, “Tekstil Sektörüne Yönelik H12MDI ve IPDI Bazlı Solventsiz Poliüretan Dispersiyonu Sentezi ve Karakterizasyonu,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87419.