23 Ekim 2011 Tabanlı Van depreminin sismik jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu daki aktif tektonik yapıyla olan ilişkisi

2011-01-01
Özkaymak, Çağlar
Sözbilir, Hasan
Bozkurt, Erdin
Dirik, Ramazan Kadir
Topal, Tamer
Hüseyin, Alan
Çağlan, Dinçer
Citation Formats
Ç. Özkaymak et al., “23 Ekim 2011 Tabanlı Van depreminin sismik jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu daki aktif tektonik yapıyla olan ilişkisi,” pp. 175–200, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87451.