Hide/Show Apps

23 Ekim 2011 Tabanlı Van depreminin sismik jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu daki aktif tektonik yapıyla olan ilişkisi

2011-01-01
Özkaymak, Çağlar
Sözbilir, Hasan
Bozkurt, Erdin
Dirik, Ramazan Kadir
Topal, Tamer
Hüseyin, Alan
Çağlan, Dinçer