Hide/Show Apps

Ergenlikte Duygu Düzenleme ve Psikolojik Uyum: Duygu Düzenleme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması

2017-12-01
ULASAN OZGULE, EMİNE TUNA
SÜMER, NEBİ