Hide/Show Apps

Okul yöneticilerinin değişime hazır olma tutumlarının okulun öğretim düzeyi yöneticilerin deneyimi ve okul büyüklüğü bağlamında incelenmesi.

2010-01-01
KONDAKÇI, YAŞAR
ZAYİM KURTAY, MERVE
ÇALIŞKAN, ÖMER