Okul yöneticilerinin değişime hazır olma tutumlarının okulun öğretim düzeyi yöneticilerin deneyimi ve okul büyüklüğü bağlamında incelenmesi.

2010-01-01
Kondakçı, Yaşar
Zayim Kurtay, Merve
Çalışkan, Ömer
Citation Formats
Y. Kondakçı, M. Zayim Kurtay, and Ö. Çalışkan, “Okul yöneticilerinin değişime hazır olma tutumlarının okulun öğretim düzeyi yöneticilerin deneyimi ve okul büyüklüğü bağlamında incelenmesi.,” pp. 155–175, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88122.