Okul Müdürlerinin Değişim Liderliği Rollerine İlişkin Metaforik Algıları

2018-05-10
Keleş, Elif
Kondakçı, Yaşar

Suggestions

Okul Müdürlerinin Değişim Liderliği Rolleri
Keleş, Elif; Kondakçı, Yaşar (null; 2017-05-13)
ş Örgütler iç ve dış çevrelerinde meydana gelen sosyal, politik, teknolojik, ekolojik, vb. gelişmelerin etkisiyle sürekli değişim girişimlerinde bulunmak durumunda kalır. Örgütlerde değişim isteğe bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi çevresel tehdit olarak adlandırılan dış baskılar yoluyla da gerçekleşebilmektedir (Hannan ve Freeman, 1984). Örgütlerdeki değişim planlı ya da plansız olabilir (Porras ve Robertson, 1992). Eğitim kurumları da diğer kurumlar gibi iç ve dış çevrelerinden kaynaklanan gelişmelerin...
Okul müdürlerinin değişim liderliği rollerine ilişkin metaforik algıları
Kondakçı, Yaşar (2018-05-14)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)
Yoleri, Sibel; Tetik, Gamzegül; Çetken, Hatice Şebnem (Gazi Üniversitesi , 2018-04-01)
Üstün yetenekli olmanın evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte; en genel çerçevede üstün yetenekli olmak; zekâ, akademik ve yetenek anlamında bireylerin kendi yaşıtlarına oranla daha üstün bir performans göstermesi olarak tanımlanabilir. Okul öncesi dönem çocukların sahip oldukları bireysel özelliklerini anlamak, yeteneklerini tanımak ve keşfetmek hatta var olan yeteneklerini geliştirmek açısından önemli yıllardır. Bu dönemde çocukta var olan üstün bir yeteneğin keşfedilmesi ileriki y...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
Yoleri, Sibel; Tetik, Gamzegül; Çetken, Hatice Şebnem (2018-04-01)
Early Childhood Teachers' Beliefs and Self-reported Practices about Circle Time
Mumcuoğlu, Ayşenur; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The aim of the study is to investigate in service early childhood teachers’ beliefs and self-reported practices about circle time. In this study, explanatory sequential mixed method design which comprises quantitative part and qualitative part followed by each other was employed sequentially. Participants of the study were in service early childhood teachers who are working in six main districts of Ankara. In the first part of the study, Early Childhood Teachers’ Beliefs and Self-reported Practices about Ci...
Citation Formats
E. Keleş and Y. Kondakçı, “Okul Müdürlerinin Değişim Liderliği Rollerine İlişkin Metaforik Algıları,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1FN33eiPkZta8cCSbKtkq4M9upS1JwRY3/view.