Kadın Hakları Mücadelesinde Durum Tespiti-Sorunlar, Engeller, İmkanlar, Fırsatlar

2014-12-31
Acar, Ayşe Feride
Bu araştırmanın amacı son on yılda Türkiye’de kadın hareketinin kadın hareketinin kendisine, içinde hareket ettiği dinamiklere ve ülke siyasetine dair algı ve vizyonunu anlamaktır. Çalışma, kadın hareketinin farklılaşan yapısı göz önünde tutarak, kadın hakları mücadelesinde kadın hareketinin algı, vizyon ve çözüm önerileri karşılaştırması yapmayı planlamakta kadın örgütlerinin uzlaştıkları ve ayrıştıkları noktaları da tespit etmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bir panelde kadın hareketi temsilcileri bir araya getirilerek sorulara cevap aranacak, panel bulgulan raporlaştırılarak ilerideki çalışmalara zemin teşkil edecektir. 24 ay olarak öngörülen proje sonunda Türkiye’de 2000’li yıllarda toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın hareketi ve feminizm konusunda bir kitap derlenmesi de hedeflenmektedir. Panel bulgularını içeren bir kısım bu kitapta yer alacaktır.
Citation Formats
A. F. Acar, “Kadın Hakları Mücadelesinde Durum Tespiti-Sorunlar, Engeller, İmkanlar, Fırsatlar,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59470.