Architectural History in Turkey

2009-01-01
Altan Ergut, Elvan
Özkaya, Ayşe Belgin

Suggestions

Architectural competitions and post-competition problems in Turkey after 2000
Baykan, Umut; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2015)
Architectural competition is a method of procuring the best possible design among a number of entries for a specific site. Deficiencies in the execution of the competition process may result in implementation problems in the winning entry; forcing it to undergo transformations that deprive it from its defining characteristics or not materialize. This has been an issue of debate in the contemporary Turkish architectural scene with the poor results obtained affecting usage frequency of competitions. The study...
Architectural Historiography And Structural Analysis
Balcıoğlu, Emin Mahir (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
Mimarlık gibi karmaşık bir olgu için tarihi ve kültürel bir kimlik bulabilmek ancak daha bilimsel bir yöntemin kullanımıyla olasıdır. Bu nedenle Mimarlık tasarımının gelişmeleri üzerindeki toplumsal ve teknolojik değişimlerin çarpıcı etkilerinin bilincinde olarak daha nesnel bir tarih kuramı doğrultusunda araştırma yapmak gerekmektedir. Tarih, her ne kadar olayların tekilliğinin egemen olduğu ideografik bir bilim dalı ise de, her düzeyde (uygulama dahil) mimarlığı en doğru biçimde algılıyabilmek için tarihi...
Architectural Program/ Erimtan Museum A Case Study
Savaş Sargın, Ayşen (null; 2017-07-13)
Architectural experiences and experiments in the public sphere
Önür, Selahattin; Pamir, Haluk; Department of Architecture (1992)
Architectural interpretations of modernity cultural identity : a comparative study on Sedad Hakkı Eldem and Bruna Taut in early Republican Turkey
Uysal, Zeynep Çiğdem; Altan, Tomris Elvan; Department of Architecture (2004)
The thesis aims to reveal the decisive influence of the tension that stems from the contemporary searches for cultural identity on the architectural production of the early Republican Turkey. It attempts to demonstrate the conceptual and practical strategies that were devised in contemporary architecture for the resolution of the cultural tension by examining the architectural attitudes and practices of Sedad Hakki Eldem and Bruno Taut in the late 1930s and the early 1940s. In the first part, ءcultural iden...
Citation Formats
E. Altan Ergut and A. B. Özkaya, “Architectural History in Turkey,” European Architectural History Network NewsLetter, pp. 26–35, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88330.