Twitter'da Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı: "Trolleri Beslemeyin"

2016-01-01
Binark, Ferruh Mutlu
Karataş, Şule
Çomu, Tuğrul
Koca, Eray
Citation Formats
F. M. Binark, Ş. Karataş, T. Çomu, and E. Koca, Twitter’da Eğlence Trolleri ve Yeni Medya Okuryazarlığı: “Trolleri Beslemeyin”. 2016, p. 108.