BAA Semineri – Matematikte Sonsuzluklar

Suggestions

DSA Sisteminin Çalıştırılması ve Test Edilmesi
Yayla, Oğuz (null; 2007-12-13)
Preparation of BaxSr1-xTiO3 thin films by chemical solution deposition and their electrical characterization
Adem, Umut; Özenbaş, Ahmet Macit; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
In this study, barium strontium titanate (BST) thin films with different compositions (Ba0.9Sr0.1TiO3, Ba0.8Sr0.2TiO3, Ba0.7Sr0.3TiO3, Ba0.5Sr0.5TiO3) were produced by chemical solution deposition technique. BST solutions were prepared by dissolving barium acetate, strontium acetate and titanium isopropoxide in acetic acid and adding ethylene glycol as a chelating agent and stabilizer to this solution, at molar ratio of acetic acid/ethylene glycol, 3:1. The solution was then coated on Si and Pt//Ti/SiO2/Si ...
ECDL Sınavları ve İçerikleri
Gürbüz, Tarkan (2003-01-01)
PLA / Cam Elyaf Kompozit Filamentlerin 3D Yazıcı / Eklemeli Üretim Tekniğinde Kullanılabilirliği
Kaynak, Cevdet(2017)
Bu projenin birinci bölümünün amacı, özünde çok gevrek bir malzeme olan polilaktitin (PLA)E-cam elyafları (GF) ile takviye edilerek ve termoplastik poliüretan elastomer (TPU) ileharmanlanarak optimum mekanik özelliklerinin (mukavemet-modül-tokluk) elde edilebilirliğiniaraştırmaktır. Kompozitler ve harmanlar, çift vidalı ekstrüder kullanılarak eriyik karıştırmayöntemi ile üretilmiş ve numuneler enjeksiyon kalıplama yöntemi ile şekillendirilmiştir. SEManalizleri sonucunda görülmüştür ki ağırlıkça %15 GF takvi...
GEMS tabanlı etkinliklerle desteklenen proje yaklaşımının okul öncesi eğitimde kavramsal gelişime etkisi
Yalçın, Fatma (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı; çocukların yaşadıkları çevrede her zaman karşılaştıkları deniz ve denizle ilişkili kavramlar konusunda GEMS (Great Explorations in Math and Science-Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar) tabanlı etkinliklerle desteklenmiş, proje yaklaşımının öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisini incelemektir. Çalışmanın uygulama boyutunda fen ve matematik etkinlikleri çocukların gelişim düzeylerine uygun şekilde düzenlenip, çekirdek kavram olarak belirlenen deniz kavramı etrafında şekillendirilmişti...
Citation Formats
Y. Ozan, “BAA Semineri – Matematikte Sonsuzluklar,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=eyO__o45p2M.