Doğa Temelli Müfredat Modelleri

2020-12-01

Suggestions

Doğal Caf2 Örneklerinde Spektral-Zaman Tanımlı Osl Çalışmaları
Bulur, Enver(2010-12-31)
Amaç: Bu proje aracılığıyla başta doğal floritler olmak üzere çeşitli dozimetrelerde gözlenen hızlı rekombinasyon süreçlerini incelemek için hızlı bir foton sayıcı/çok kanallı skalör kullanarak şu anda çözemediğimiz sinyalleri analiz edebilme yeteneğine kavuşmak istiyoruz. Bu amaçla 5 ns çözünürlüğe sahip bir sayım sisytemini ile hızlı bir lazer diyot modülünü geliştirdiğimiz zaman tanımlı OSL sistemine entegre etmek istiyoruz. Bunun gerçekleştirilmesi şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz doğal CaF2, BeO v...
Doğadaki Süreçleri Anlamak İçin Bir Arayüz Sayısal Teknolojiler Sayısal Düşünme ve Tasarlama
Sorguç, Arzu (2009-01-01)
Doğanın Kalbinde Oyun Temelli Eğitim: Orman Okul Yaklaşımı.
Erden, Feyza; Yalçın, Fatma (2017-01-01)
Bio-inspired solutions for bandwidth packing
Koruk, Talha; Onur, Ertan; Department of Computer Engineering (2018)
Sharing channel capacity among multi-rate sensors or synonymously packing bandwidth while satisfying quality of service requirements stays as an important challenge. We present bio-inspired solutions to this problem by reducing it to the NP-hard multiple-choice knapsack problem. We employ various bio-inspired population-based meta-heuristics to allocate capacity to the requesting nodes in a single-hop sensor network. In this thesis, we present the controlled lab experiments for determining the capacity of a...
Nature-informed architecture (NIA): learning from defects in crystals
Kruşa Yemişcioğlu, Müge; Sorguç, Arzu; Department of Building Science in Architecture (2021-1-27)
The transformation of design problems, processes, and praxis of construction by continuously increasing data mass is one of the major concerns of this dissertation.In this change, nature is re-emerging as an important source of information in the search for suchprocesses, in which architects become not only their designers but also their programmers and even their supervisors.This dissertation values defects in nature and abiotic part of it as a source of information in design. Wh...
Citation Formats
F. Yalçın and S. Sevimli Çelik, Doğa Temelli Müfredat Modelleri. 2020.