Hide/Show Apps

Doğal Caf2 Örneklerinde Spektral-Zaman Tanımlı Osl Çalışmaları

Amaç: Bu proje aracılığıyla başta doğal floritler olmak üzere çeşitli dozimetrelerde gözlenen hızlı rekombinasyon süreçlerini incelemek için hızlı bir foton sayıcı/çok kanallı skalör kullanarak şu anda çözemediğimiz sinyalleri analiz edebilme yeteneğine kavuşmak istiyoruz. Bu amaçla 5 ns çözünürlüğe sahip bir sayım sisytemini ile hızlı bir lazer diyot modülünü geliştirdiğimiz zaman tanımlı OSL sistemine entegre etmek istiyoruz. Bunun gerçekleştirilmesi şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz doğal CaF2, BeO ve Al2O3:C gibi dozimetri amaçlı kullanılabilen malzemeler ve yaş tayini çalışmalarında en çok kullanılan kuvars ve feldspat gibi maddelerin, TR-OSL sinyallerini oldukça hassas bir şekilde inceleyerek bu maddelerin lüminesans özelliklerini (elektron ve deşik tuzaklama ve rekombinasyon mekanizmaları gibi) daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Şu an sahip olduğumuz TR- OSL sistemi 0.5 mikrosaniyelik çözünürlüğe sahiptir. Bunun 5 nanosaniyeye indirilmesi şu an inceleyemediğimiz sinyalleri incelememize olanak sağlayacaktır ve yapılmakta olacak tez çalışmaları ve diğer araştırmaları hızlandıracaktır. Kapsam ve iş planı: Araştırmamızda zaman tanımlı optik uyarmalı lüminesans emisyon bantlarını yüksek çözünürlükle kaydedebileceğimiz bir deney düzeneği geliştirmek ve doğal CaF2 örneklerindeki lüminesans emisyonlarını incelemektir. Doğal CaF2 de ms mertebesinde yaşam süresine sahip bir yavaş bozunan emisyon ile yaşam süresi 500 ns den daha küçük bir emisyon gözlemlenmiştir. Deney düzeneğimizin çözünürlüğünün nanosaniye mertebelerine indirilmesi bu emisyonu karakterize etmemize olanak sağlayacaktır. Bu ise incelediğimiz materyallerdeki lüminesans emisyon mekanizmalarının daha iyi tanımlanarak lüminesans yayım süreçlerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.. Beklenen Sonuçlar: Yüksek çözünürlüklü (5 nanosaniye) zaman tanımlı OSL sistem, şu an inceleyemediğimiz sinyalleri incelememize olanak sağlayacaktır ve yapılmakta olacak tez çalışmaları ve diğer araştırmaları hızlandıracaktır.Zaman-tanımlı ölçüm sistemi sistemi başta CaF2 olmak üzere BeO, Al2O3:C, kuvars ve feldispat gibi numunelerin lüminesans emisyon mekanizmalarını daha iyi anlamaya yönelik çalışmalarda kullanılacaktır. Bu bilgi ise dozimetri amaçlı üretilecek materyallerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilecektir.