Video Geribildirimli Müdahale Programı: Annenin Müdahaleci Davranışlarının Azaltılması

2016-09-05
Citation Formats
S. Eltan, “Video Geribildirimli Müdahale Programı: Annenin Müdahaleci Davranışlarının Azaltılması,” presented at the 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89466.