Video Modellemenin Psikolojik Danışma Tekniklerinin Öğretilmesinde Kullanılması: Bir Pilot Uygulama

2018-04-01
Güneri, Oya
Korkut Owen Jr., Fidan
Sun Selışık, Eda
Çağ, Pınar
Ünlü Kaynakçı, Fatma Zehra

Suggestions

Psikodrama grup yaşantısının rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin öz-duyarlık düzeylerine etkisi
Bakalım, Orkide; Yörük, Canan; Şensoy, Gözde (2018-07-01)
Bu araştırmanın amacı psikodrama grup yaşantısının rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans 4. Sınıf öğrencilerinin öz-duyarlık düzeylerine etkisini ve bu yaşantıya ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma, 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programında seçmeli ders olarak yer alan “Psikodrama” dersi kapsamında yürütülmüştür. Psikodrama grup yaşantısı her hafta üç ders saati olmak üzere toplam 8 hafta sürmüştür. Kontrol...
Farklı etkilesim yöntemlerinin iş süreci modelleme evrelerine olan etkisinin incelenmesi
Fındık Coşkunçay, Duygu; Çakır, Murat Perit (null; 2016-10-24)
Bilgisayar destekli işbirlikçi iş süreci modelleme, coğrafi olarak dağılmış birden fazla kullanıcının birbirleriyle ve kullanılan sistem ile etkileşim kurarak iş süreçlerinin modellenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada farklı etkileşim yöntemi sunan iki sistem üzerinde iki vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Farklı etkileşim yöntemlerinin iş süreci modellemenin ana fazları olan edinme, formalleştirme, geçerli kılma ve doğrulama üzerine olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda sisteml...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Bir Tepki Tekerleği Tasarımı ile Bacaklı Bir Robotun Dinamik Hareketleri Sırasındaki Dengesinin Arttırılması
Saranlı, Afşar(2015-12-31)
Teklif ettiğimiz proje kapsamında, daha önceden tamamladığımızTübitak projelerinin sonuçlarından yola çıkarak, bacaklı robotlarınhızlı ve dinamik hareketleri sırasında ortaya çıkan salınımlarınbir tepki tekerleği tasarım ve kontrolu vasıtasıyla azaltılması ve bu yolla özellikle platform üzerindeki sabit kameralarınveri alım süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapmsamında yapılacak çalışmalar ile yeni bir Tübitak proje teklifi şekillendirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında önceliklebozucu iş...
The mediating role of coping strategies in the basic personality traits - PTG and locus of control - PTG relationships in breast cancer patients
Önder, Nihan; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2012)
The aim of the present study is to investigate the relationship of posttraumatic growth with basic personality traits and locus of control, and the mediator role of coping strategies in these relationships. One hundred and fourteen women with breast cancer undergoing chemotherapy/radiotherapy treatment or come to the hospital for their post-operational follow-up appointments were recruited. Seventy two mediation models were performed for posttraumatic growth and its factors as dependent variables. The indep...
Citation Formats
O. Güneri, F. Korkut Owen Jr., E. Sun Selışık, P. Çağ, and F. Z. Ünlü Kaynakçı, “Video Modellemenin Psikolojik Danışma Tekniklerinin Öğretilmesinde Kullanılması: Bir Pilot Uygulama,” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 29–57, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78010.