Hayali Meta Olarak Bilgi ve Üniversite

2012-03-20
Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu I

Suggestions

Reducing prejudice through imagined social contact
Küçükkömürler, Sanem; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2013)
Imagined Contact Theory is studied to examine whether there is an individual difference and remaining effect of imagined contact; and to determine more effective manipulation technique. Imagined Contact Theory suggests that imagining an out-group member in a contact situation leads to an improvement in attitudes toward that out-group (Turner, Crisp, & Lambert, 2007). Individual differences, as using imagination more in daily life, may facilitate the prejudice decreasing effect of imagined contact. In the fi...
Effect of imagined contact on relationship between ideological attitudes, perceived threat, and prejudice towards Syrians: dual process model perspective
Gül Aksoy, Büşra; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2023-1)
Turkey has hosted millions of Syrians since 2011. Millions of Syrians came to the country in a short time. Hosts in Turkey were not prepared to face with this mass influx. Therefore, hosts generally reflect negative attitudes towards Syrians and this negativeness may result in conflict between these groups. To prevent violence and conflict between these groups, it is important to reveal antecedents of intergroup prejudice in Turkish context. According to Dual Process Model of prejudice, ideological attitude...
Ahlaki Cesaret: Belirleyicileri, Önemi ve Sonuçlarına Dair Bir Derleme Çalışması
Coşkun, Muhammet; Cingöz Ulu, Banu (2022-12-01)
Olumlu bir sosyal davranış türü olan ahlaki cesaret, olası sosyal maliyet ve riskler barındıran ahlaki norm ihlalleri karşısında yüreklilik göstererek doğruyu savunmaktır. Toplumsal işleyişin yanı sıra bireysel esenlik için öneminin anlaşılması, birçok araştırmacıyı bu kavramı daha iyi anlamaya yöneltmiştir. Bu makalenin amacı, ahlaki cesaret ile ilgili Türkçe kaynak eksikliğini gidererek bu kavram hakkında farkındalık oluşturmak, önemine dikkat çekmek ve Türk örnekleminde yapılacak çalışmalar ve geliştiril...
Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi : Ankara Kent Merkezi Örneği
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Çelen, Ümit; Türkyılmaz, Ahmet Sinan (2010-03-01)
Sunulan çalışma, Ankara ilinde temsili bir örneklem üzerinden toplumsal tabakaları belirlemeye yönelik SES endeksi geliştirme ve farklı tabakalara ait özelliklerin belirlenmesi çalışmasıdır. Çalışmada örnekleme tasarımı olarak çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre, Ankara kent merkezini oluşturan 8 merkez ilçe çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Çalışmada, 1769 haneye ulaşılarak, hanelerin eğitim, iş, gelir, mülkiyet ve mülk edinme yolları ve tüketimi esas alan bir çerçevede ver...
Between drean and reality:the iraqi kurds
Kılıç, Kutbettin; Altunışık, Meliha; Department of International Relations (2007)
This thesis departs from the idea that the political behaviors of the Iraqi Kurds will play important roles in shaping of the future of Iraq in particular and the Middle East in general. Based on this idea, this thesis analyzes the perceptions of Iraqi Kurds towards new political and economic developments in Iraq appeared after American invasionin 2003. The research questions of the thesis are the following:what are the perceptions of Iraqi Kurds of their leaders Jelal Talabani and Mesud Barzani, who are co...
Citation Formats
M. Şen, “Hayali Meta Olarak Bilgi ve Üniversite,” presented at the Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu I, Ankara, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89515.