Tanecik Özelliklerinin ve Tanecik Konsantrasyonunun Bulut Yüksekliği Üzerindeki Etkilerinin Uzun Karıştırma Tanklarında İncelenmesi

2021-06-12
Citation Formats
E. Altıntaş and İ. Ayrancı Tansık, “Tanecik Özelliklerinin ve Tanecik Konsantrasyonunun Bulut Yüksekliği Üzerindeki Etkilerinin Uzun Karıştırma Tanklarında İncelenmesi,” presented at the Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK), Konya, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91138.