Tane Boyutu Optimizasyonunun Lif Donatılı Yüksek Performanslı Çimentolu Kompozitlerin Mekanik Ve Kendiliginden Iyilesme Davranısına Etkisi

Download
2019
Keskin, Bahadır Süleyman
Keskin, Kasap Özlem
Tasarlanmıs Çimentolu Kompozitler (TÇK) tasarımlarından kaynaklanan çoklu mikroçatlaklanma davranısları ve bünyelerinde bulunan yüksek miktardaki baglayıcılar sayesindekendiliginden iyilesme özelligine sahip yüksek performanslı lif donatılı çimentolukompozitlerdir. Ancak bu kompozitler tasarımları geregi özel malzemeler ve belirli karısımoranlarında üretilebilmektedir. Bu projenin amacı tane boyutu optimizasyonu yöntemi ile TÇKtasarımı yapmaktır. Proje kapsamında literatürdeki TÇK tasarımları referans olarak alınarak,modifiye edilmis Andreasen ve Andersen modeli uygulanarak yerel malzemelerle TÇKtasarımı ve üretimi gerçeklestirilmistir. Bu amaçla, tane boyutu optimizasyonu ile tasarlanan 8TÇK karısımı ile literatürde sıklıkla karsılasılan 4 standart TÇK karısımı olmak üzere toplam12 farklı TÇK?nın mekanik özellikleri ve kendiliginden iyilesme performansları incelenmistir.Proje kapsamında literatürdeki TÇK karısımları dikkate alınarak, bu karısımlar içerisindekigranüler malzemelerin tane boyutu dagılımlarına baglı olarak, modifiye edilmis Andreasen veAndersen yöntemiyle baglayıcı olan ve olmayan kısım ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere çesitlisekillerde optimize edilmistir. Bu amaçla kullanılan toz malzemeler çimento, uçucu kül,ögütülmüs granüle yüksek fırın cürufu, silis dumanı ve farklı boyutlardaki kuvars kumlarıdır.Böylece hem baglayıcı malzemelerin daha etkin kullanımının saglanması, hem deoptimizasyonla elde edilmis sıkı içyapının mekanik ve kendiliginden iyilesme davranısınaetkisinin incelenmesi hedeflenmistir.Tüm TÇK karısımlarının 7, 28 ve 90. günlerde olmak üzere basınç dayanımı ve egilmeözellikleri belirlenmistir. Kendiliginden iyilesme performansının belirlenmesi için ise 28.gündeön yükleme ile hasara ugratılan numunelerin egilme altındaki davranısları, ultrases geçishızları, elektriksel özdirenç degerleri, hızlı klor iyonu geçirimliligi, kılcal su emme indeksleri veçatlak genislikleri ön yüklemeyi takip eden 0, 15, 30, 60 ve 90. günlerde belirlenmistir. Projesonucunda tüm ECC karısımlarında kendiliginden iyilesme özelligi elde edilmistir.
Citation Formats
B. S. Keskin and K. Ö. Keskin, “Tane Boyutu Optimizasyonunun Lif Donatılı Yüksek Performanslı Çimentolu Kompozitlerin Mekanik Ve Kendiliginden Iyilesme Davranısına Etkisi,” 2019. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnM09UTXo.