Department of Chemical Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (205)
Thesis (1)

Has File(s)
No (203)
Yes (3)

Author
Çelik, Gökhan (38)
İpek Torun, Bahar (25)
Çalık, Pınar (17)
Sezgi, Naime Aslı (16)
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep (14)

Subject
Biotechnology (6)
Applied Microbiology and Biotechnology (5)
General Medicine (5)
Chemistry (2)
Chemistry, physical (2)

Date Issued
1986 - 1989 (1)
1990 - 1999 (7)
2000 - 2009 (36)
2010 - 2019 (100)
2020 - 2023 (62)

Item Type
Conference Paper (186)
Conference (1)
Master Thesis (1)
Presentation (1)

Recent Submissions

NMR spektroskopisi ile katalizör katakterizasyonu çalışmaları
Üner, Deniz (2023-09-11)
DEVELOPMENT OF MESOPOROUS NICKEL-ZEOLITES FOR CO2 CONVERSION TO METHANE
Kızıl, Asena; İpek Torun, Bahar (2023-07-09)
Active Site Candidates for Direct Methane to Methanol Conversion on Fe-MOR
Gökçe, İklim; Özbek, Murat Oluş; İpek Torun, Bahar (2023-07-09)
Metan Pirolizinde Eriyik Metal Katalizörleri’nin İlk Prensipler ile Teorik Olarak Modellenmesi ve Katalitik Aktivitelerinin Karşılaştırması
Erbasan, Arda; Sökmen, Uğur; Eroğlu, Esra; Mutlu, Rasiha Nefise; Çelik, Gökhan; Toffoli, Hande; Gökalp, İskender; Kardaş, Gülfeza (2022-12-16)
On the Dual Role of the Reactant during Aqueous Phase Hydrodechlorination of Trichloroethylene (HDC of TCE) Using Pd Supported on Swellable Organically Modified Silica (SOMS)
Hunoor, Anagha; Ailawar, Saurabh; Rudzinski, Benjamin; Çelik, Gökhan; Burel, Laurence; Millet, Jean-Marc; Miller, Jeffrey T.; Edmiston, Paul L.; Ozkan, Umit S. (2022-12-01)
Kinetik Olarak Birleştirilmiş Propan Dehidrojenasyonu ve Seçici Hidrojen Yanması Reaksiyonları için Tandem Katalizörlerin Hazırlanması
Çaldıklıoğlu, Almira; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Non-oxidative dehydrogenation of propane over phosphate-modified ZrO2
Bouzıanı, Asmae; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Trikloroetilenin Hidrodeklorinasyonunda Pt Nanopartikül Boyutunun HCl Kaynaklı Deaktivasyon Üzerindeki Etkisi
Karahan, Selin; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
On the Dual Role of the Reactant during Aqueous Phase Hydrodechlorination of Trichloroethylene Using Pd Supported on Swellable Organically Modified Silica
Hunoor, Anagha; Ailawar, Saurabh; Rudzinski, Benjamin; Çelik, Gökhan; Burel, Laurence; Millet, Jean-Marc; Miller, Jeffrey T.; Edmiston, Paul L.; Ozkan, Umit S. (2022-12-01)
Non-oxidative propane dehydrogenation over anatase TiO2-x
Khan, Iqtidar Ali; Bouzıanı, Asmae; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Effect of Particle Size on Resistance to Chloride for Hydrodechlorination of Trichloroethylene in Water
Karahan, Selin; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Metan Pirolizinde Eriyik Metal Alaşımlarla Turkuaz Hidrojen Eldesi
Sökmen, Uğur; Çelik, Gökhan; Erbasan, Arda; Eroglu, Esra; Toffoli, Hande; Mutlu, Rasiha Nefise; Gökalp, İskender; Kardaş, Gülfeza (2022-12-01)
Trikloroetilenin nikel içerikli katalizörlerle hidrodeklorinasyon yöntemiyle arındırılması
Akyıldız, Enes; İpek Torun, Bahar; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Designing and Comparing the Catalytic Activity of Molten Metal Catalysts for Methane Pyrolysis
Erbasan, A; Sökmen, Uğur; Eroğlu, E; Mutlu, Rasiha Nefise; Çelik, Gökhan; Toffoli, Hande; Gökalp, İskender; Kardaş, Gülfeza (2022-12-01)
Effect of chlorination on the catalytic activity of ZrO2 toward nonoxidative propane dehydrogenation
Çelik, Gökhan; Bouzıanı, Asmae (2022-12-01)
Nickel-Based Grafted Catalysts for Dry Reforming of Methane Through High-Throughput Experimentation
Çelik, Gökhan; Ferrandon, Magali; Delferro, Massimiliano (2022-12-01)
Exploring the catalytic conversion of methane: The role of coke formation and bimetallic supported metal nanoparticle catalysts for dry reforming of methane
Byron, Carly; Ferrandon, M; Çelik, Gökhan; Mccormick, R.A.; Sloopy, J; Booksh, K.D.; Delferro, M; Ni, C; Telpyakov, A.V. (2022-11-30)
AZ, Outperformance of a Microwave-Heated Reactor over a Conventional Reactor in Steam and Sorption Enhanced Reforming of Ethanol over Ni-Silica Aerogel Catalysts
Sarıyer, Merve; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur (2022-11-13)
Borik Asit Üretiminde Yarı Kesikli Reaktörlerin Avantajı
Kaya, Fatih; Özer, Ahmet (2022-10-07)
-
Cu-Ferrierite ile Metanın Doğrudan Metanole Çevrimi
Yılmaz, Abdullah Azad; İpek Torun, Bahar (2022-09-23)
Citation Formats