Department of Chemical Engineering, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (187)
Thesis (1)

Has File(s)
No (185)
Yes (3)

Author
Çelik, Gökhan (38)
İpek Torun, Bahar (19)
Çalık, Pınar (17)
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep (14)
Sezgi, Naime Aslı (13)

Subject
Biotechnology (6)
Applied Microbiology and Biotechnology (5)
General Medicine (5)
Chemistry (2)
Chemistry, physical (2)

Date Issued
1986 - 1989 (1)
1990 - 1999 (7)
2000 - 2009 (34)
2010 - 2019 (94)
2020 - 2022 (52)

Item Type
Conference Paper (168)
Conference (1)
Master Thesis (1)
Presentation (1)

Recent Submissions

Metan Pirolizinde Eriyik Metal Katalizörleri’nin İlk Prensipler ile Teorik Olarak Modellenmesi ve Katalitik Aktivitelerinin Karşılaştırması
Erbasan, Arda; Sökmen, Uğur; Eroğlu, Esra; Mutlu, Rasiha Nefise; Çelik, Gökhan; Toffoli, Hande; Gökalp, İskender; Kardaş, Gülfeza (2022-12-16)
Effect of Particle Size on Resistance to Chloride for Hydrodechlorination of Trichloroethylene in Water
Karahan, Selin; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Nickel-Based Grafted Catalysts for Dry Reforming of Methane Through High-Throughput Experimentation
Çelik, Gökhan; Ferrandon, Magali; Delferro, Massimiliano (2022-12-01)
Metan Pirolizinde Eriyik Metal Alaşımlarla Turkuaz Hidrojen Eldesi
Sökmen, Uğur; Çelik, Gökhan; Erbasan, Arda; Eroglu, Esra; Toffoli, Hande; Mutlu, Rasiha Nefise; Gökalp, İskender; Kardaş, Gülfeza (2022-12-01)
On the Dual Role of the Reactant during Aqueous Phase Hydrodechlorination of Trichloroethylene (HDC of TCE) Using Pd Supported on Swellable Organically Modified Silica (SOMS)
Hunoor, Anagha; Ailawar, Saurabh; Rudzinski, Benjamin; Çelik, Gökhan; Burel, Laurence; Millet, Jean-Marc; Miller, Jeffrey T.; Edmiston, Paul L.; Ozkan, Umit S. (2022-12-01)
Effect of chlorination on the catalytic activity of ZrO2 toward nonoxidative propane dehydrogenation
Çelik, Gökhan; Bouzıanı, Asmae (2022-12-01)
Non-oxidative propane dehydrogenation over anatase TiO2-x
Khan, Iqtidar Ali; Bouzıanı, Asmae; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Kinetik Olarak Birleştirilmiş Propan Dehidrojenasyonu ve Seçici Hidrojen Yanması Reaksiyonları için Tandem Katalizörlerin Hazırlanması
Çaldıklıoğlu, Almira; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Designing and Comparing the Catalytic Activity of Molten Metal Catalysts for Methane Pyrolysis
Erbasan, A; Sökmen, Uğur; Eroğlu, E; Mutlu, Rasiha Nefise; Çelik, Gökhan; Toffoli, Hande; Gökalp, İskender; Kardaş, Gülfeza (2022-12-01)
On the Dual Role of the Reactant during Aqueous Phase Hydrodechlorination of Trichloroethylene Using Pd Supported on Swellable Organically Modified Silica
Hunoor, Anagha; Ailawar, Saurabh; Rudzinski, Benjamin; Çelik, Gökhan; Burel, Laurence; Millet, Jean-Marc; Miller, Jeffrey T.; Edmiston, Paul L.; Ozkan, Umit S. (2022-12-01)
Trikloroetilenin Hidrodeklorinasyonunda Pt Nanopartikül Boyutunun HCl Kaynaklı Deaktivasyon Üzerindeki Etkisi
Karahan, Selin; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Trikloroetilenin nikel içerikli katalizörlerle hidrodeklorinasyon yöntemiyle arındırılması
Akyıldız, Enes; İpek Torun, Bahar; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Non-oxidative dehydrogenation of propane over phosphate-modified ZrO2
Bouzıanı, Asmae; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Exploring the catalytic conversion of methane: The role of coke formation and bimetallic supported metal nanoparticle catalysts for dry reforming of methane
Byron, Carly; Ferrandon, M; Çelik, Gökhan; Mccormick, R.A.; Sloopy, J; Booksh, K.D.; Delferro, M; Ni, C; Telpyakov, A.V. (2022-11-30)
Borik Asit Üretiminde Yarı Kesikli Reaktörlerin Avantajı
Kaya, Fatih; Özer, Ahmet (2022-10-07)
-
A. Erbasan Et Al. , "Metan Pirolizinde Eriyik Metal Katalizörleri’nin İlk Prensipler ile Teorik Olarak Modellenmesi ve Katalitik Aktivitelerinin Karşılaştırması," 27. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı (YMF-27) , Ankara, Turkey, pp.1, 2022
Erbasan, Arda; Sökmen, Uğur; Eroglu, Esra; Mutlu, Rasiha Nefise; Çelik, Gökhan; Toffoli, Hande; Gökalp, İskender; Kardaş, Gülfeza (2022-09-08)
Ni Loaded on Dealuminated Mordenites for Aqueous-phase and Gas-phase Hydrodechlorination of Trichloroethylene
AKYILDIZ, ENES; İpek Torun, Bahar; Çelik, Gökhan (2022-09-05)
EFFECT OF Co2+ AND Ni2+ CATIONS ON H2 STORAGE PROPERTIES OF ZEOLITES
Sarohan, Nurkan; ÖZBEK, MURAT OLUŞ; İpek Torun, Bahar (2022-07-03)
High H2 Uptake on Co(II)- and Ni(II)- exchanged ZSM-5 and US-Y having Optimal Heat of Adsorption Values
Sarohan, Nurkan; ÖZBEK, MURAT OLUŞ; Kaya, Yasemin; İpek Torun, Bahar (2022-06-30)
A PRELIMINARY TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF PHOTOBIOLOGICAL HYDROGEN PRODUCTION
GENÇ, ŞEHNAZ; Koku, Harun (2022-06-30)
Citation Formats