Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması

Citation Formats
A. B. Büyükcivelek, “Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması,” pp. 556–591, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/57686/729269.