Israrlı Takip: Tanımı ve Sosyal Psikolojik Değişkenler ile İlişkileri

Download
2021-06-01
Başar, Demet
Sakallı, Nuray
Israrlı takip (stalking) psikolojik ve fiziksel şiddet içeren, hedef alınan kişide korku ve endişe uyandıran, istenmeyenve ısrarcı davranışlar bütünüdür. Bu makalenin amacı son yıllarda kadına yönelik şiddet alanında ayrı bir başlıkaltında ele alınmaya başlanmış olan ısrarlı takip konusuna ilişkin bir yayın taraması gerçekleştirerek alana katkı sunmaktır.Bu amaçla ilk olarak ısrarlı takip olgusunun tanımı ve farklı disiplinler açısından ele alınış biçimleri üzerindedurulmuştur. Araştırmalarda ısrarlı takip ile birlikte ele alınan takipçi-mağdur ilişkisi (eski veya şimdiki eş/partnerve tanıdık ya da yabancı takipçi), kullanılan takip yöntemleri (fiziksel ortamda veya çevrim içi iletişim araçları ilegerçekleştirilenler), ısrarlı takibin romantikleştirilmesi, toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, erkeklik ve namus kültürügibi farklı sosyal psikolojik değişkenler ele alınmıştır. Bu değişkenlerle yapılan çalışmaların bulguları yanı sıra olasıgelecek araştırma önerileri verilmiştir. Daha sonra, ısrarlı takibin psikolojik ve fiziksel sağlık üzerindeki olumsuzetkilerine değinilmiştir. Sonuç kısmında ise ısrarlı takip konusuyla ilgili genel bir özetleme ile birlikte kültürümüzdeyapılabilecek olası araştırma önerileri sunulmuştur.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Measuring Psychological Violence: The Adaptation of the Profile of Psychological Abuse and the Psychological Maltreatment of Women Inventory into Turkish
Boyacioglu, Inci; Uysal, Mete Sefa; Erdugan, Canan (2020-01-01)
Psychological violence is a type of violence that includes verbal and emotional abuse such as humiliation, contempt, verbal violence, shouting, threatening, jealousy, social isolation, emotional and / or physical distancing. The purpose of the present research was to investigate reliability and validity of the Turkish version of Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI; Tolman 1989) and Profile of Psychological Abuse (PPA; Sackett & Saunders 1999). In this regard, two studies were conducted. Two ...
Stalking as a new form of violence: its relationship with ambivalent sexism, honor endorsement and gender-based violence attitudes
Başar, Demet; Sakallı Uğurlu, Nuray.; Department of Psychology (2019)
As a relatively new concept in the literature, stalking can be described as an unwanted and repeated behavior directed toward a specific individual. Stalking has not been studied in social psychological perspective in Turkish sample. The aim of this thesis is to examine attitudes towards different forms of stalking (which can be classified into three forms: ex-partner stalking, acquaintance stalking and stranger stalking) in Turkey where can be accepted a sexist and honor endorsing culture; and to explore t...
Factor structure and reliability of the anxiety sensitivity profile in a Turkish sample
Ayvasik, HB; Tutarel-Kislak, S (Hogrefe Publishing Group, 2004-01-01)
Anxiety sensitivity is an individual difference variable defined as the fear of fear or the fear of anxiety, arising from the belief that the experience of anxiety symptoms leads to illness or additional anxiety. The Anxiety Sensivity Profile (ASP) is a 60 item self-report measurement, and each item is assessed on a 7-point scale. The purpose of this study is to determine the factor structure and reliability of the Turkish version of the ASP. To address this purpose, first the scale was translated into Turk...
Perceived Parenting Styles, Emotion Recognition and Regulation in Relation to Psychological Well-Being
Aka, B. Turkuler; Gençöz, Tülin (2014-05-03)
The purpose of the current study was to examine the link among perceived parenting styles, emotion recognition, emotion regulation, and psychological well-being in terms of obsessive-compulsive disorder and social anxiety symptoms. For the purpose of this study, 522 adults between the ages of 18 and 36 participated in the current study. Multiple regression analyses with split-sample validation method revealed that maternal rejection, emotion recognition, cognitive reappraisal and suppression were associated...
Rejection Sensitivity, Self-Esteem Instability, and Relationship Outcomes The Mediating Role of Responsibility Attributions
Goncu, Asli; Sümer, Nebi (Hogrefe Publishing Group, 2011-01-01)
This study examined whether responsibility attributions for self and partner behaviors differentially mediate the link between rejection sensitivity (RS), unstable self-esteem (USE), and relationship outcomes (i.e., violence and silencing the self, STS). Individuals in dating relationships in Turkey (N = 177) completed the measures of attributions for self and partner behaviors, RS, USE, violence, and STS. The results indicated that RS and USE had indirect effects on violence via attributions for partner be...
Citation Formats
D. Başar and N. Sakallı, “Israrlı Takip: Tanımı ve Sosyal Psikolojik Değişkenler ile İlişkileri,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 22–36, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120201119m000030.pdf.