Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
6
ISSN
2148-4376
Metadata
Psikoterapide Süreç Analizi: Nitel Araştırma Yöntemlerinin Psikoterapi Araştırmalarına Uygulanışı
Sarı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Bu makale psikoterapi araştırmalarında söylem, anlatı ve konuşma analizinin kullanımı ile psikoterapide değişen anlamın incelenmesine odaklanmıştır. Psikoterapi sürecinin incelendiği araştırmalar terapötik varsayımların ka...
Analitik Yönelimli Bir Psikoterapi Sürecinin Söylem Analiziyle İncelenmesi
Yoğan, Felek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Psikoterapi ortamının temel materyali dildir. Alanyazın incelendiğinde psikoterapi ortamındaki dil kullanımını ele alan az sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı analitik yönelimli bir psikoterapi süre...
Psikolojide Lacanyen Söylem Analizi Yaklaşımı: Madde Bağımlılığı ve Yasa İlişkisinin Terapi Sürecinde İncelenmesi Örneği
Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Günümüzde bağımlılık oranlarında ve türlerinde yüksek oranda artış görülmektedir. Bu artışla eş zamanlı olarak bağımlılığın önlenmesine yönelik kurumsal ve yasal birçok düzenleme ortaya çıkmıştır. Ancak diğer yandan toplum...
Psikanalitik Yönelimli Psikoterapi Seanslarındaki Sessizliğin Konuşma Analizi ile İncelenmesi
Bulut, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Sessizliğin her konuşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek, bu sessizliklerin ne zaman ortaya çıktıklarını, bir anlamları olup olmadığını çalışmak konusunda bir alan açmıştır. Bu çalışmada, sessizliğin terapi sea...
Psikoterapide metafor kullanımı ve değişen anlamı: Depresif Bir Olgu Sunumu
Suiçmez Uyar, Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-2-25)
Metaforların teorik özelliklerinin incelenebilmesi için, söylem aktivitesi olarak psikoterapi süreci, araştırmacılara oldukça zengin bir içerik sağlamaktadır. Bu makalede, psikoterapi sürecinde ortaya çıkan metaforik anlat...
Citation Formats