Psikoterapide metafor kullanımı ve değişen anlamı

2019-2-25
Suiçmez Uyar, Tuğba
Metaforların teorik özelliklerinin incelenebilmesi için, söylem aktivitesi olarak psikoterapi süreci, araştırmacılara oldukça zengin bir içerik sağlamaktadır. Bu makalede, psikoterapi sürecinde ortaya çıkan metaforik anlatımlar seçilen bir metafor ve vaka özelinde ele alınacaktır. Olgu sunumu için, kliniğimize kendi isteğiyle depresif şikâyetlerle başvuran, erkek bir hasta seçilmiştir. Bu olgu sunumunda seçilen “taş atan çocuk” metaforu, tedavi sürecinde pek çok farklı alan ile etkileşim halinde olmuştur. Bu metaforik anlatım ve işlevi, vaka ile yürütülen psikoterapi süreci paralelinde 6 aşamalı bir model üzerinden ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Vakanın ses kayıtları ve seans notları incelenerek, süreçteki metafor değişimi incelenmiştir. Görüşmelerin başlangıcında, “taş atan çocuk”, öfkeli, zarar vermeye çalışan, keyif kaçıran ve anın yaşanmasına engel olan şeklinde nitelenmiştir. Ancak ilerleyen seanslarda, bu çocuğun hastayı korumaya ve uyarmaya çalışan tarafları da fark edilmeye başlanmıştır. Sonuçta, hastanın depresif duygu durumundaki değişime paralel olarak, metaforun açıklanma biçimin de değiştiği görülmüştür.

Citation Formats
T. Suiçmez Uyar, “Psikoterapide metafor kullanımı ve değişen anlamı,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 85–101, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49366.