Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 2000
ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
A simple growth model of schooling and public expenditure on education
Alvarez-Albero, Carmen D. (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
This paper examines the long run effects of public expenditure on education on time allocation and the growth rate in a two-sector model of endogenous growth with physical and human capital. Individuals accumulate human ca...
An econometric analysis of electricity demand in Turkey
Bakırtaş, Tahsin; Karbuz, Sohbet; Bildirici, Melike (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
The aim of the paper is twofold: First, to investigate the long-run economic relationship between electricity demand and income in Turkey for the period 1962-1996 using the concept of cointegration and error correction mod...
A Method For Detecting Structural Breaks And An Application To The Turkish Stock Market
Başçı, Erdem; Başçı, Sıdıka; Zaman, Asad (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
We suggest a procedure for model update, based on detection of structural breaks at unknown change-points. The procedure makes use of the SupF test introduced by Andrews (1993). We apply this procedure for modelling the co...
A Critical Analysis of Two Approaches to Globalization and Governance
Çıtak Aytürk, Zana Ayşe (2000-01-01)
Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Yapısal Analizi ve Hızlı Büyüme İçin Politika Önerileri
Çiftcioğlu, Serhan (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin zaman içerisinde, nasıl bir yapısal dönüşüme uğradığı analiz edilmiş, ve bu yapısal dönüşümün ortalama büyüme hızının düşmesinde önemli bir etken olduğu tezi temelinde, uzun vadede h...
The impact of structural adjustment reforms on public sector expenditures: Evidence from developing countries
Ghafoor, Abdul; Weiss, John; Jalilian, Hossein (2000-1-01)
The paper attempts to analyze the impact of structural adjustment policy reforms on aggregated and disaggregated public expenditure. The study investigates the extent to which structural adjustment reforms were able to res...
Açık bir ekonomide sektörel emek yoğunluklarının hesaplanması
Günçavdı, Öner; Küçükçiftci, Suat (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
Bu çalışmada 1990 endüstriler arası mal akım tablosundan yararlanarak Türkiye ekonomisinin sektörel emek yoğunlukları hesaplanmıştır. Bu alanda literatürde birçok araştırma bulunmasına rağmen, bu çalışmalarda yapılan hesap...
Yüksek ve Değişken Enflasyonun Tahmininde Alternatif Modellerin Karşılaştırılması: Türkiye Örneği
Günçavdı, Öner; Levent, Haluk; Ülengin, Burç (2000-1-01)
Enflasyon tahminleri iktisadî birimlerin geleceğe yönelik davranışlarının belirlenmesi bakımından büyük önem taşır. Bu çalışmada Türkiye gibi yüksek enflasyona sahip bir ülkede, ileriye dönük enflasyon oranının kestirimind...
A note on North–South inequality, 1960–1995
Park, Donghyun (ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, 2000-1-01)
We examine trends in intercountry income inequality during the period 1960–1995. Our database is a sample of 133 countries from the Penn World Tables and our measure of inequality is the Theil index. We find that intercoun...
Citation Formats