Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis

2021-05-01
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bir yandan aktarılan fonlar karşılığında istenen ölçülebilir çıktılar, diğer yandan pek çok büyük örgütün karıştığı skandallar, sivil toplum alanında oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’de de sivil toplum örgütleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yurt dışına yardım yapan sivil toplum örgütlerinin hesap verilebilirliği ise bağışçılarla faydalanıcılar arasındaki mesafenin çok olması nedeniyle ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çalışma bu tür örgütlerin web sitelerinin inceleyerek belli ölçütlerle çevrimiçi şeffaflıklarının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Çalışma sonucunda dış yardım yapan örgütlerin şeffaflığı hem yurtdışındaki örgütlere nazaran hem de Türkiye’deki diğer tür örgütlere nazaran oldukça düşük çıkmıştır.
Eğitim Bilim Toplum

Suggestions

Rights-based civil society organizations and democratization in Turkey
Tanca, Dersu Ekim; Alpan, Başak Zeynep; Department of European Studies (2019)
This thesis investigates the role of the rights-based civil society organizations in promoting democratization in Turkey. I consider rights-based civil society organizations as focal actors for democratization because they initiate, secure and advance democratic rule by upholding liberties and freedoms. From the late Ottoman period to the 198ights-based civil society organizations were absent. However, after the 1980s, they emerged to represent different right themes. By employing the existing literature on...
Civil society in Turkey: the experience of civil society organizations
Tabakoğlu, Bahar; Akşit, Bahattin; Department of Sociology (2002)
This study concentrates its attention on civil society organizations (CSOs) - associations, foundations, chambers and unions- with a view to comprehending the existing situation of civil society in present-day Turkey. The research endeavors to catch the relationship between the state and CSOs and the relationship among the CSOs through the perspectives of the actors of civil society (the administrators and members of CSOs) and to describe the main social and political orientations of these actors. The study...
Civil society and democratization in Turkey: a critical evaluation of civil society-democracy relationship in the context of Turkey EU relations
Yeşiltaş, Özüm; Dağı, İhsan Duran; Department of International Relations (2006)
This thesis tries to analyze the role of civil society within the process of democratization in Turkey with special reference to the impact of civil society policies of the EU on the internal operating styles of civil society organizations in Turkey. In this respect, a critical evaluation of the said issue was tried to be put forward in the sense that the extensive discussions on the concept of civil society were examined and gathered with the observations and empirical evidence gained on the subject in ord...
Institutionalization of human rights in Turkey : experiences and perceptions of women’s human rights activists and state officials
Arıner, Hakkı Onur; Acar, Ayşe Feride; Department of Political Science and Public Administration (2013)
This thesis contends that human rights advocates’ dismissal of attempts by the state in Turkey to institutionalize human rights since the 1990s as insincere or as efforts to delimit and control human rights advocacy is informed by the dominant historical narrative that posits a center-periphery dichotomy as key to explaining Turkey’s democratization process, as well as the actual experiences of the state’s failure to tolerate autonomous human rights institutions. This dismissal is contested on theoretical a...
Institutionalisation of human rights in Turkey in the context of international assessment mechanisms
Çakır, Çağrı; Göksel, Asuman; Department of European Studies (2013)
The thesis aims to analyse the process of institutionalization of human rights in Turkey, by assessing the nature of the institutions with the focus on the dynamics forcing Turkey to establish a totally new structure devoted to human rights. In line with this aim, firstly worldwide development of institutionalization in the area of human rights is examined. The process of accession to EU has been a strong impetus for Turkey to ensure the compliance with the Copenhagen political criteria and to undertake leg...
Citation Formats
Ş. O. Bahçecik, “Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis,” Eğitim Bilim Toplum, vol. 19, no. 73, pp. 11–29, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2021/05/11-29_h.makale.pdf.