47. Bölüm İlköğretim öğrencilerine uygulanan motor beceri programlarının değerlendirilmesi

2017-10-01

Suggestions

45. Yıl Yazıları
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem; Akkuş, Mehmet (null, 2017-01-01)
17. Yüzyıl Başından 19. Yüzyıl Ortasına Kadarki Dönemde Anadolu Osmanlı Şehrinde Şehirsel Yapının Değişme Süreci
Aktüre, Sevgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
The pre-modern city in Anatolia acquired its essential characteristics in Ottoman period in terms of levels of organization in city life, population size, occupational differentiation, spatial distribution of activities and land use relationships, and provided a physical layout which was reused also for contemporary purposes in existing settlements of today. For an understanding of the spatial structure of Anatolian Ottoman city between 17th and mid 19th centuries, the growth and development have several im...
33. İş Mahkemesi'ne Bilirkişi Heyeti Raporu
Demirel, Nuray; Arol, Ali İhsan (2018-09-01)
50. Yıl Sergisi: Altuğ ve Behruz Çinici’nin ODTÜ Yerleşkesi Yapıları Üzerine Okumalar
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 2014)
21. Yüzyılda Matematik Öğrenme Hedefli Sınıf-İçi Değerlendirme
Sevinç, Şerife; KAPLAN CAN, GÖZDE; HASER, ÇİĞDEM (Anı Yayıncılık, 2019-01-01)
Citation Formats
I. Hürmeriç Altunsöz, 47. Bölüm İlköğretim öğrencilerine uygulanan motor beceri programlarının değerlendirilmesi. 2017.