Pay senedi piyasasında yatırımcı davranışını belirleyen güdülerin saptanmasına yönelik ampirik bir analiz (İMKB örneği)

2009
Kapucu, Hakan
Emektar, Burcu
Beklenen Fayda Kuramı, tüm yatırımcıların rasyonel davrandığını varsaymakta ve yatırımcı psikolojisini göz ardı etmektedir. Buna karşılık, Davranışsal Finans Kuramı, yatırım kararları ve varlık fiyatları üzerindeki psikolojik etkenlerin etkisini inceleyen bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada, bu kuramın temelini oluşturan Kahneman ve Tversky Beklenti Kuramı çerçevesinde, ÎMKB’deki bireysel yatırımcı davranışlarını etkileyen güdüler saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, -önceden belirlenmiş altı değişkene göre farklılaşmakla birlikte- hizmet sektöründe çalışan bireysel yatırımcıların pay senedi yatırım kararında, yatkınlık etkisi, temsililik etkisi, çerçeveleme etkisi, yansıma etkisi ile aşırı güven ve hevristiklerin etkili olduğu, kesinlik etkisinin ise söz konusu olmadığı saptanmıştır.
ODTÜ Gelişme Dergisi

Suggestions

Pay senedi piyasasında yatırımcı davranışını belirleyen güdülerin saptanmasına yönelik ampirik bir analiz (İMKB örneği)
Kapucu, Hakan; Emektar, Burcu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Beklenen Fayda Kuramı, tüm yatırımcıların rasyonel davrandığını varsaymakta ve yatırımcı psikolojisini göz ardı etmektedir. Buna karşılık, Davranışsal Finans Kuramı, yatırım kararları ve varlık fiyatları üzerindeki psikolojik etkenlerin etkisini inceleyen bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada, bu kuramın temelini oluşturan Kahneman ve Tversky Beklenti Kuramı çerçevesinde, ĐMKB’deki bireysel yatırımcı davranışlarını etkileyen güdüler saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, -önceden belirlenmiş altı değişke...
AN APPROACH FOR EXTENDING PROMETHEE TO REFLECT CHOICE BEHAVIOUR OF THE DECISION MAKER
Karasakal, Esra; Bozkurt, Ahmet (2019-08-01)
In this study, an approach based on PROMETHEE is developed to correctly reflect the choice behavior of the decision maker that is not explained by the utility theory. The prospect theory argues that losses have higher impact than gains. We integrate the prospect theory into PROMETHEE through defining new preference functions. The proposed approach is behaviorally realistic and tolerates some degree of intransitivities in the preferences of the decision maker. For determining the criteria weights, we utilize...
AN EVALUATION OF THE ROLE OF ACTIVE LABOUR MARKET POLICIES ON SYRIAN REFUGEES’ ACCESS TO THE LABOUR MARKET: THE CASE OF ILO IN TURKEY
Karslı Varol, Gizem; Aybars, Ayşe İdil; Department of Social Policy (2022-6-09)
The aim of this thesis is to analyse the role of active labour market policies in Syrian refugees’ access to the labour market in Turkey, from the perspective of the normative framework of the International Labour Organization (ILO) and ILO Turkey Office’s experiences in supporting Syrian refugees’ access to the labour market. Throughout the thesis, ALMPs refer to a variety of measures offered by the government and non-governmental actors to facilitate access to employment. The primary reasons for focusing ...
A comparative study of anisotropic hyperelastic models of biological soft tissues
Açan, Alp Kağan; Dal, Hüsnü; Department of Mechanical Engineering (2021-8)
In the last two decades, there has been significant growth of interest in the mechanical behavior of biological soft tissues approached from the continuum mechanical perspective. A plenty of constitutive models have been proposed that represent the anisotropic hyperelastic behavior of biological soft tissues. Generally, invariant and fiber dispersion-based models are two main categories considered during the modeling steps. Among the anisotropic models, fiber dispersion-based constitutive models are known t...
İnvestigating the mediating role of innovation in the relationship between entrepreneurship and regional economic development
Demirdağ, İsmail (2018-12-01)
Purpose: This study aims to show how innovation plays as a mediator in the link between entrepreneurship and economic development level. Methodology: Using data of 26 NUTS II regions of Turkey and mediation analysis technique, the study has examined the associations among the variables for four periods: 1995, 2000, 2005, and 2010. Findings: The results, supporting the mainstream arguments in the literature and the main hypothesis, illustrate that the interaction between entrepreneurship and innovation has a...
Citation Formats
H. Kapucu and B. Emektar, “Pay senedi piyasasında yatırımcı davranışını belirleyen güdülerin saptanmasına yönelik ampirik bir analiz (İMKB örneği),” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 3, pp. 197–231, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/295.