Pandemi Sürecinde Ebeveynlik: Ebeveyn Psikolojik Sıkıntılarındaki Değişimin Öncülleri ve Sonuçları

2021-04-08
İplikçi, Ayşe Büşra
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm
İlgün, Yağmur
Anacali, Elif
Aydoğdu, Ezgi
Şahin Acar, Başak
Doğan, Aysun
Tahiroğlu, Deniz
Kazak Berument, Sibel
https://srcd21biennial.ipostersessions.com/Default.aspx?s=01-3A-DA-1E-23-FB-7D-CE-C5-E9-A5-67-EA-D5-50-B5
Society for Research in Child Development

Suggestions

Examination of shoulder pain, physical activity level, and quality of life in manual wheelchair eser athletes during the pandemic period
Panpallı, Hande Gül; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Department of Physical Education and Sports (2022-6)
The purpose of this study was to examine the correlation between shoulder pain, physical activity level, and quality of life in manual wheelchair user athletes and also compare shoulder pain differences by dividing the sample into overhead and non-overhead sports, individual and team sports, and athletes with congenital and acquired disabilities. Lastly, the physical activity participation of manual wheelchair user athletes during the pandemic period was described. One hundred manual wheelchair user athlete...
Changes in teachers’ practices of building democratic values in preschool settings through pedagogical documentation
Buldu, Elif; Olgan, Refika; Department of Early Childhood Education (2018)
The aim of the current study was to investigate how pedagogical documentation implications support values of freedom, respect, collaboration, and empowerment in Turkish early childhood learning environments. To this end, qualitative case study research was conducted with two early childhood teachers from private and public preschool institutions. The data collection period lasted two semesters. In the first semester, the participant teachers did not interfere with their pedagogical documentation implementat...
Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu
ATEŞ, Nida; ARCAN, Kuntay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-8-15)
Bu olgu sunumunda, DSM-5’e göre panik bozukluk belirtileri gösteren, 19 yaşında erkek bir danışanın, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla 11 seanslık tedavi süreci anlatılmıştır. Danışanın akut problemi olan panik atak semptomlarıyla başa çıkmak için yaptığı güvenlik sağlayıcı davranışlar ve kaçınma davranışları davranışçı yaklaşımla ortadan kaldırılmış, bedensel duyumları hakkındaki yanlış yorumlamaları ise bilişsel yaklaşımla değiştirilmiştir. Danışanın diğer şikayeti olan, evde yalnız kalmaktan korkma...
Pankisi Vadisi'nde Kistler: Selefilik, Gelenekselcilik, Kimlik ve Siyaset
Aydıngün, Ayşegül; Üner, Anıl (Terazi, 2016-01-01)
Kist community in the Pankisi Gorge: a Durkheimian study of social change
Üner, Anıl; Aydıngün, Ayşegül; Department of Sociology (2020)
The Kist community living in the Pankisi Gorge in the northeast of Georgia migrated to the region two centuries ago from present-day Chechnya. Ethnically they were of Vainakh origin. During the Soviet Union, the Kists preserved an eclectic understanding of Islam, intertwined with paganism, Christianity, and the customary law of the Kists (adat) through Naqhsbandi and Qadiri tariqats. After the dissolution of the Soviet Union, the Chechen Wars, followed by an influx of Chechen refugees into the Pankisi Gorge...
Citation Formats
A. B. İplikçi et al., “Pandemi Sürecinde Ebeveynlik: Ebeveyn Psikolojik Sıkıntılarındaki Değişimin Öncülleri ve Sonuçları,” presented at the Society for Research in Child Development, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93408.