XI-XVII.Yüzyıl Rus Edebiyatı

2002-08-01
Pamir Dietrich, Ayşe

Suggestions

XVIII.Yüzyıl Rus Edebiyatı Antalojisi
Pamir Dietrich, Ayşe (Multilingual Yabanci Dil Yayınları, 2006-03-01)
XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: MSTAS2017 / İMKANSIZ MEKANLAR : OLANAKSIZIN OLANAĞI
Kruşa Yemişçioğlu, Müge; Sorguç, Arzu; Özgenel, Çağlar Fırat (Odtü Mimarlık Fakültesi, 2017-06-01)
İmkansız Mekanlar ya da Olanaksızın Olanağı Gerçek objelerin bilgi-işlem, sanal objeler ve süreçler ile ilişkilendirildiği, siber-fiziksel sistemlerin önemli rol oynadığı, içinde bulunduğumuz bu dönemde (Endüstri 4.0) disiplinler silolarından çıkıp bir araya gelmeye dönüşmeye/dönüştür(ül)meye başlamış, yeni bilgi alanları ve çok disiplinli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemin bir sonucu olara...
XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla İzmir'in Bir Ticaret Limanı olarak Gelişimi, Kent Mekânının Oluşumu ve Başkalaşımı
Bilsel, Fatma Cânâ (null; 2018-12-31)
XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla İzmir’xxin Bir Ticaret Limanı Olarak Gelişimi, Kent Mekânının Oluşumu ve Başkalaşımı
Bilsel, Fatma Cânâ (2018-12-16)
XIX Yüzyılda İki Batı Anadolu Kazasında Kırsal Borçluluk
Aytekin, Erden Attila (2007-07-01)
Citation Formats
A. Pamir Dietrich, XI-XVII.Yüzyıl Rus Edebiyatı. 2002.