XVIII.Yüzyıl Rus Edebiyatı Antalojisi

2006-03-01
Pamir Dietrich, Ayşe

Suggestions

XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla İzmir'in Bir Ticaret Limanı olarak Gelişimi, Kent Mekânının Oluşumu ve Başkalaşımı
Bilsel, Fatma Cânâ (null; 2018-12-31)
XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla İzmir’xxin Bir Ticaret Limanı Olarak Gelişimi, Kent Mekânının Oluşumu ve Başkalaşımı
Bilsel, Fatma Cânâ (2018-12-16)
XI-XVII.Yüzyıl Rus Edebiyatı
Pamir Dietrich, Ayşe (Multilingual Yabanci Dil Yayınları, 2002-08-01)
XIX Yüzyılda İki Batı Anadolu Kazasında Kırsal Borçluluk
Aytekin, Erden Attila (2007-07-01)
XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: MSTAS2017 / İMKANSIZ MEKANLAR : OLANAKSIZIN OLANAĞI
Kruşa Yemişçioğlu, Müge; Sorguç, Arzu; Özgenel, Çağlar Fırat (Odtü Mimarlık Fakültesi, 2017-06-01)
İmkansız Mekanlar ya da Olanaksızın Olanağı Gerçek objelerin bilgi-işlem, sanal objeler ve süreçler ile ilişkilendirildiği, siber-fiziksel sistemlerin önemli rol oynadığı, içinde bulunduğumuz bu dönemde (Endüstri 4.0) disiplinler silolarından çıkıp bir araya gelmeye dönüşmeye/dönüştür(ül)meye başlamış, yeni bilgi alanları ve çok disiplinli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemin bir sonucu olara...
Citation Formats
A. Pamir Dietrich, XVIII.Yüzyıl Rus Edebiyatı Antalojisi. 2006.