XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: MSTAS2017 / İMKANSIZ MEKANLAR : OLANAKSIZIN OLANAĞI

2017-06-01
Kruşa Yemişçioğlu, Müge
Sorguç, Arzu
Özgenel, Çağlar Fırat
İmkansız Mekanlar ya da Olanaksızın Olanağı Gerçek objelerin bilgi-işlem, sanal objeler ve süreçler ile ilişkilendirildiği, siber-fiziksel sistemlerin önemli rol oynadığı, içinde bulunduğumuz bu dönemde (Endüstri 4.0) disiplinler silolarından çıkıp bir araya gelmeye dönüşmeye/dönüştür(ül)meye başlamış, yeni bilgi alanları ve çok disiplinli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemin bir sonucu olarak, bütün disiplinlerde olduğu gibi mimarlıkta ” imkansız ” olarak tanımlanan yaklaşım ve yöntemlerin sayısı gün geçtikçe azalmakta ve mimarlık bu disiplinlerarası ortamda kendini yeniden tanımlamakta belki de yeni bir biçimde var olmaya başlamaktadır. Sayısal tasarım yaklaşımları ve araçlarının önemli rol oynadığı bu dönüşüm, mimarlığın disiplinlerarası bir algıyla tasarım, simülasyon ve üretim araçlarını, mekan anlayışlarını yeniden ele almasına zorlarken bir yandan da problemlerin karmaşıklığı ile birlikte sayısal teknolojilerin de sınırlarını genişlemeye zorlamaktadır. Sayısal üretim teknolojilerindeki gelişmeler ile üretilmesi mümkün olmayanın üretilebilmesi, sanal ve zenginleştirilmiş gerçeklikle birlikte mekan deneyiminin dönüşmesi gibi sayısal teknolojilerdeki gelişmeler hem fiziksel hem sanal olarak imkansızı mümkün kılarken kendi imkansızlarını yaratmaktadır.

Suggestions

Keskin Bir Cisim ile Temas Sonucu Yaralanma Kazalarının Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Yapay Sinir Ağları ile Analizi
Ayhan, Bilal Umut; Tokdemir, Onur Behzat (2019-03-01)
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), gelişen güvenlik sistemlerine rağmen, inşaat sektörü için hala büyük bir sorun teşkil etmektedir. Sağlık problemlerinin yanı sıra, proje bütçesini etkileyecek ciddi masraflara da neden olmaktadır. Bu problemlerin başlıca nedeni ise, inşaat sektöründe insana dayalı iş gücü fazla olduğundan, kazalar ve kaza etken unsurları arasındaki ilişkileri kurmanın oldukça zor olmasıdır. Bu çalışmada, farklı şantiyelerden anonim olarak toplanan “Keskin bir Cisim ile Temas Sonucu Yaralanma” ...
EVENT POINTS: A SOFTWARE SIZE MEASUREMENT MODEL
Hacaloğlu, Tuna; Betin Can, Aysu; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2021-9-10)
Software Size Measurement is a critical task in Software Development Life Cycle (SDLC). It is the primary input for effort estimation models and an important measure for project control and process improvement. There exist various size measurement methods whose successes have already been proven for traditional software architectures and application domains. Functional size measurement (FSM) being one of them attracts specific attention due to its applicability at the early phases of SDLC. Although FSM meth...
House plots (menzils) and neighborhood formation in seventeenth century Ottoman Ankara
Bölükbaşı, Cemile Feyzan; Peker, Ali Uzay; Department of History of Architecture (2022-7)
This study focuses on the architectural and urban characteristics of the neighborhoods and the house plots (menzils) in Ankara city, the sanjak center of the Ankara Sanjak, in the Anadolu Eyalet of the Ottoman Empire in the seventeenth century. It analyzes and evaluates the administrative-legal, architectural-urban, and social-cultural aspects of Ankara neighborhoods, based on Ankara’s seventeenth century qadi (Şeriyye) registers. First of all, the meaning of the neighborhood as a concept is discussed. Its...
Web Tabanlı Eğitim: Tasarım ve Uygulama İlkeleri I
Yıldırım, İbrahim Soner(2009)
Web Tabanlı Eğitim: Tasarım ve Uygulama İlkeleri I
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler ve Geriden Kalan Aile Üzerine Etkileri” isimli BAP projesinin devamı niteliğindedir. 2009 araştırması Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabasında yaşayan, eşi 1990 sonrası Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada “anlaşmalı” evlilikle çalışma hakkı elde etmiş kadınlarla yürütülmüştür. Yen...
Citation Formats
M. Kruşa Yemişçioğlu, A. Sorguç, and Ç. F. Özgenel, XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu: MSTAS2017 / İMKANSIZ MEKANLAR : OLANAKSIZIN OLANAĞI. 2017.