Sıcaklığın Lamine Cam Plakların Davranışı Üzerine Etkisi

2017-10-01
Bu çalışmada sıcaklığın lamine cam plak yapıların davranışı üzerine etkisi incelenmektedir. Lamine cam yapılar birbirlerine polivinil butiral ara tabaka (PVB) ile birbirine bağlanmış iki cam levhadan oluşurlar. Lamine cam plaklar ince yapıları ve büyük yer değiştirmeler yapmaları nedeni ile rüzgar yükleri etkisi altında hatta kendi ağırlıkları etkisi altında bile doğrusal olmayan davranış gösterirler. Ayrıca cam ve PVB malzemenin elastisite modülleri arasındaki büyük fark olması da doğrusal olmayan davranışa sebep olmaktadır. Lamine cam birimler yaygın olarak havacılık, otomobil ve mimari endüstrilerinde kullanılmaktadırlar. Bünyelerinde bulunan ara tabaka PVB’ nin mükemmel yapıştırıcı özelliği sayesinde parçalanıp dağılmazlar ve uygun şekilde dizayn edildikleri takdirde cam tabakalardan birisi kırılsa bile diğer tabakalar uygulanan yükleri taşımaya devam edebilirler. Bu özellikleri nedeni ile kasırga, deprem gibi doğal felaketlerde, bombalı saldırılar gibi insanlar tarafından gerçekleştirilen felaketlerde ya da toplumsal olaylarda etrafta bulunan binalardaki camların parçalanması nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlarda yaralanma ve hatta ölümleri bile engellemekte önemli rol oynarlar. Polivinil butiral ara tabakanın kayma elastik modülünün sıcaklıkla büyük değişim göstermesi nedeni ile sıcaklık lamine cam birimlerin davranışını etkileyen faktörlerden biri haline gelmiştir. Polivinil butiral tabakanın kayma elastik modülü sıcaklık arttıkça azalırken, sıcaklık azaldıkça artar. Bu çalışmada değişim ilkeleri ve potansiyel enerjinin en azlaması yöntemi kullanılarak geliştirilen model kullanılarak sıcaklığın lamine cam plak yapıların davranışı üzerine etkisi incelenecektir elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak doğrulanacaktır.
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Suggestions

Analysis of effects of temperature variation on deep drawing process using different constitutive laws
Demirkol, Rasih Hakan; Darendeliler, Haluk; Department of Mechanical Engineering (2019)
In this study, the influences of temperature variation in deep drawing process are investigated by changing the temperatures of the whole blank, a part of the blank, the punch and die. Different yield criteria and hardening rules are considered to form the constitutive relations. The numerical results are obtained by using a commercial finite element software. Whereas Von-Mises and Hill48 yield criteria are available in the finite element code, a subroutine is developed for embedding the Yld2003 yield crite...
Effect of mechanical vibration on the microstructure and the mechanical properties of 7075 aluminum alloy produced by semi-solid melting method
Poyraz, Cemre Metin; Kalkanlı, Ali; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2019)
This study aims to understand the effect of the semi-solid melting process parameters such as casting temperature and vibration frequency on the mechanical, thermal and microstructural properties. For this purpose, rheocasting of 7075 aluminum alloy with and without B4C as 7075 matrix composite were carried out at various temperatures in between 620-635oC under different vibration frequencies in the range of 15-35 Hz. For this purpose, rheocasting experiments were carried out successfully Microstructure, th...
Modelling of dropwise condensation on a cylindrical surface including the sweeping effect
Özler, Talip Emrah; Yamalı, Cemil; Department of Mechanical Engineering (2007)
The purpose of this study was to analyze the dropwise condensation on a cylindrical surface including the sweeping effect theoretically. For this purpose, first the problem of the equilibrium shape and departure size of drops on the outer surface of a cylinder was formulated. The equations of the surface of the drop were obtained by minimizing (for a given volume) the total energy of the drop which consists of surface and gravitational energy by using the techniques of variational calculus. The departure si...
A study of laminar forced film condensation of vapor flowing in cross-flow direction through the annular space between two concentric cylinders
Atılgan, Ahmet Koray; Yamalı, Cemil; Department of Mechanical Engineering (2006)
In this study laminar forced film condensation of vapor flowing in cross-flow direction through the annular space between two concentric cylinders was investigated numerically. To achieve this, governing equations of the vapor and the condensate flow in cross-flow direction between two concentric cylinders were developed. After obtaining the equations in integral forms by using the finite difference technique the vapor boundary layer thicknesses on the inner and outer cylinders and the condensate layer thic...
Experimental investigation and modeling of dropwise condensation on a horizontal gold coated tube /
Serdar, Orhan; Yamalı, Cemil; Department of Mechanical Engineering (2004)
The phenomenon dropwise condensation on a horizontal gold coated tube is investigated by both analytical and experimental methods in this study. A computer program is prepared to calculate the dropwise condensation heat transfer rate on the horizontal gold coated tube. An experimental setup was also manufactured to measure the dropwise condensation heat transfer rate. The effects of flow rate, temperature of cooling water and also steam to wall temperature difference have been analytically investigated by u...
Citation Formats
M. Z. Aşık, “Sıcaklığın Lamine Cam Plakların Davranışı Üzerine Etkisi,” Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 13, no. 2, pp. 457–466, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergipark.gov.tr/cbayarfbe/issue/29779/319918.