Dostoevsky –“Yeraltından Notlar”da Nihilizm ve Egzistansiyalizm

2009-12-01
Pamir Dietrich, Ayşe

Suggestions

Dostoyevski –“Yeraltından Notlar”da Nihilizm ve Varoluşçuluk
Pamir Dietrich, Ayşe (2009-05-07)
Perovskit Esaslı P-Tipi Mezoyapılı Güneş Hücreleri
Özenbaş, Ahmet Macit(2015-12-31)
Boya uyarımlı güneş hücreleri % 10’u geçen verim değerleri ve düşük maliyetlerle üretilebilmelerine rağmen kullanılan metalorganik boyalar ve sıvı haldeki elektrolit bileşeni sebebiyle stabilite sorunu yaşamaktadır. Sıvı elektrolitin katı haldeki boşluk (hole) taşıyıcılarıyla değiştirilmesi çabaları ise soğurucu boya tabakasının ışık emilimi yeteneğinin düşük olması ve kalın taşıyıcı katmanların kullanılması sebebiyle sıvı elektrolitlere kıyasla verim değerlerinin düşük kalmasına sebep olmuştur. Yapılan ara...
Tuning the electron beam evaporation parameters for the production of hole and electron transport layers for perovskite solar cells
Coşar, Mustafa Bura; Özenbaş, Ahmet Macit; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2019)
This study evaluates the use of electron beam evaporation technique for the deposition of electron and hole transport layers for perovskite solar cells where cell productions were performed in n-i-p structure. NiO and TiO layers were studied for hole transport layer and TiO2 and Nb2O5 layers were deposited for electron transport purposes. To optimize the suitable evaporation parameters for efficient perovskite cell production, single layers of each material were deposited at different conditions of oxygen f...
Extra Korolev producers: their impact on production
Yskak, Aidos; Parlaktuna, Mahmut; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2010)
In this study, a three-dimensional, three-phase dynamic simulation model based on geological investigations of Korolev oilfield in Kazakhstan was used as a development planning tool in order to improve performance of three new wells. The model, developed previously by means of a seismic study, well log and core data, incorporating with characteristics of oilfield productivity, properties of reservoir, liquids and gases that are saturating the hydrocarbon-bearing horizon can be used to calculate development ...
Perovskit Katı Hal Elektrolit Esaslı Boya Duyarlı Güneş Enerjisi Pili
Park, Jongee; Öztürk, Abdullah; Durkaya, Göksel(2018)
Bu projede, optimize edilmiş TiO2 çalışma elektrotu, perovskit katı hal elektroliti ve karbonnanotüp veya grafen/polimer kompozit karşıt elektrotu?nun kullanılması suretiyle, katı halboya duyarlı güneş pilli (DSSC)?nin kararlılığının arttırılması amaçlanmıştır. Proje Avrupabirliğince açılan ?Kaynaklar ve sürdürebilirlik? KONNECT çağrısına uygun olaraksürdürülmüştür. DSSC?lerin enerji dönüşüm verimlilikleri TiO2 içerikli fotoanotun (çalışmaelektrotunun) morfolojik yapısıyla yakından ilgilidir. Projede Türk e...
Citation Formats
A. Pamir Dietrich, “Dostoevsky –“Yeraltından Notlar”da Nihilizm ve Egzistansiyalizm,” LITTERA, vol. 25, pp. 185–195, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93704.