Dostoyevski –“Yeraltından Notlar”da Nihilizm ve Varoluşçuluk

2009-05-07
Pamir Dietrich, Ayşe
Ankara Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları 2. Uluslar arası Yazım Türleri Sempozyumu Sempozyumu

Suggestions

Dostoevsky –“Yeraltından Notlar”da Nihilizm ve Egzistansiyalizm
Pamir Dietrich, Ayşe (2009-12-01)
Thomas Hobbes'un Computatio Sivelogica’ sına dair genel notlar
Bağçe, Samet (null; 2019-12-31)
Thomas Hobbes (1588-1679) daha çok siyaset felsefesinden ötürü meşhur olarak addedilir her ne kadar John Watkins’in haklı olarak iddia ettiği gibi siyaset felsefesinin, onun tabiat felsefesinden türetilmiş olsa da. Oysa döneminin önemli olan felsefecilerinden Gottfried W. Leibniz’den (1646-1716) başka mantık alanında çok önemli değerlendirmeleri ve iddiaları olan felsefecidir. Kneale’ler (1971) çalışmasında 14. asrın sonundan 19. asrın ikinci yarısına kadar mantık alanında kayda değer hiçbir ilerlemenin olm...
Ideological issues in George Orwell’s works; a study of burmese days, keep the aspidistra flying and nineteen eighty-four
Umay Yurduseven, Menşure; Alpakın Martınez Caro, Dürrin; Department of English Literature (2008)
This thesis analysis George Orwell’s three novels; Burmese Days, Keep the Aspidistra Flying and Nineteen Eighty-Four in terms of the main political ideas expressed through these works. It begins with an overview of Orwell as a political writer and the political atmosphere of the era. The thesis then asserts that the novels are used as a form of propaganda by the writer. The central political ideas that appear in the novels are imperialism in Burmese Days, capitalism in Keep the Aspidistra Flying and totalit...
Aristoteles’te dilin politik rolü
Güremen, Refik (2016-12-01)
Rus Halk Masalları
Pamir Dietrich, Ayşe (Multilingual Yabanci Dil Yayınları, 2004-02-01)
Citation Formats
A. Pamir Dietrich, “Dostoyevski –“Yeraltından Notlar”da Nihilizm ve Varoluşçuluk,” presented at the Ankara Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları 2. Uluslar arası Yazım Türleri Sempozyumu Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93780.