Department of History, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (95)

Has File(s)
No (89)
Yes (6)

Author
Orbay, Kayhan (26)
Gürsel, Bahar (12)
Ergut, Ferdan (7)
Karagedikli, Gürer (6)
Tülüveli, Güçlü (6)

Subject
History (17)
Sociology and Political Science (5)
Turkey (5)
Nationalism (4)
Vakıf (4)

Date Issued
1988 - 1989 (2)
1990 - 1999 (4)
2000 - 2009 (26)
2010 - 2020 (63)

Recent Submissions

Captives or crooks? Pirates, impostors, and Jewish communities in the eighteenth century Ottoman Empire
Karagedikli, Gürer; Ben-Naeh, Yaron (Informa UK Limited, 2020-12-01)
In the present article, based on Ottoman and Hebrew documents, we focus on peoplewho made up fictitious stories of captivity in order to gain a living, as well as onauthorities or local Jewish communities that detected and...
House prices in the Ottoman Empire: evidence from eighteenth-century Edirne dagger
Karagedikli, Gürer; Tuncer, Ali Coskun (Wiley, 2020-07-01)
This study uses a new dataset of 2,246 notarial deeds of house sales from one of the major cities of the Ottoman Empire, Edirne, covering the period from 1720 to 1814. It estimates real hedonic house prices and urban wealt...
Türk-Amerikan Dernegi: Bir Ankara Kurumunun Ilk Yirmi Yılı
Gürsel, Bahar (2020-06-01)
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkiler, İkinci Dünya Savaşı neticesinde tüm dünyayı etkisi altına alan Soğuk Savaş’ın başlamasıyla hızla gelişti ve iki ülkenin topl...
Geç on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyıl Amerikan Stereograf kartlarındaki Osmanlı imgesi
Gürsel, Bahar (2020-06-01)
Despite the fact that in the present day they are almost erased from public memory, stereograph cards were the prototypical examples of virtual reality in the second half of the nineteenth century and early twentieth centu...
“AFRİKA’DA SAVAŞ”: TÜRK BASINININ İTALYA’NIN 1940 MISIR İŞGALİNE BAKIŞI
Gürsel, Bahar (Ankara Üniversitesi, 2020-03-01)
1911-1912’de gerçekleşen Türk-İtalyan Savaşı’nı takip eden yirmi sene boyunca İtalya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında daha olumlu ve nispeten yapıcı bir ilişki yaşandı. Benito Mussolini’nin dış politikası zaman zaman iki ü...
Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet, Toprak ve Kayıt Pratikleri: 1670-1671 Edirne Tahriri Bize Ne Anlatır?
Karagedikli, Gürer (2019-12-01)
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">Bu makale, post-klasik dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak ve toprak kayıt meselesine ...
Coping with Institutional and Financial Crises in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Ensuring the Survival of Ottoman Royal Waqfs
Orbay, Kayhan (SAGE Publications, 2019-11-01)
The Ottoman Empire had inherited the waqf (charitable foundation) as an institutionalized form of charity from the Near Eastern Islamic states, which had preceded it. Over time, new forms of charitable foundations emerged,...
”Kararı Kendiniz Verin!” Erken Yirminci Yüzyıl Amerikan Tütün Reklamcılığında Doğulu Kadın ve Erkeğin Tasviri
Gürsel, Bahar (2019-11-01)
Amerika’nın en popüler Türk sigarası şirketleri yirminci yüzyılın başında Birleşik Devletler tütün endüstrisinde etkili rakipler haline geldi. Bu şirketler, ürünlerinin tanınırlığını ve itibarını artırmak için abartılı bir...
Şehabeddin Paşa’nın Filibe’deki Vakfına Ait Kaynaklar: Muhasebe Defterleri
Orbay, Kayhan (2019-07-01)
Şehabeddin Paşa Vakfı Filibe’de kurulu, kırsal ve kentsel gelirlerinin çeşitliliği ile güçlü bir bütçeye sahip, Balkanlar’daki büyük vakıfların birisidir. Vakfın hem Filibe’de hem de Filibe dışındaki kazalarda köyleri ve d...
"They Left Behind Institutions in Financial Jeopardy": Central Anatolian Waqfs in the Wake of the Great Flight
Orbay, Kayhan (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2019-01-01)
The years of the late 16th into the 17th century were characterized by the harsh Celali rebellions and ensuing social turmoil in the central provinces of Anatolia. The years spanning 1603-1608 saw mass population movements...
Filling the Gap in Demographic Research on the Ottoman Transformation Period: Waqf Account Books as Sources for Ottoman Demographic History (16th and 17th Centuries)
Orbay, Kayhan (Peeters Online Journals, 2018-11-01)
Ottoman demographic historians revealed a major growth in the population in the sixteenth century, which was mainly based on the survey registers. When the studies were extended to the seventeenth century, the survey regis...
THE 'CELALI EFFECT' ON RURAL PRODUCTION AND DEMOGRAPHY IN CENTRAL ANATOLIA THE WAQF OF HATUNIYYE (1590s TO 1638)
Orbay, Kayhan (Akademiai Kiado Zrt., 2018-03-01)
The Celali rebel armies ravaged the central Anatolian countryside from the late 16th up to the mid-17th century. The Celali movements brought about demographic changes and had a long-lasting impact on agricultural economy ...
Teaching national identity and alterity: Nineteenth century American primary school geography textbooks
Gürsel, Bahar (2018-03-01)
The swift and profound transformations in technology and industry that the United States began to experience in the late 1800s manifested themselves in school textbooks, which presented different patterns of race, ethnicit...
FILLING THE GAP IN DEMOGRAPHIC RESEARCHON THE OTTOMAN TRANSFORMATION PERIOD
Orbay, Kayhan (2018-03-01)
Overlapping Boundaries in the City: Mahalle and Kahal in the Early Modern Ottoman Urban Context
Karagedikli, Gürer (Brill, 2018-01-01)
In the present article, I examine the construction and articulation of urban and communal identities in the early modern Ottoman Empire with special reference to the complex and dynamic local Jewish identities in Edirne. I...
The Names of Seljuk's Sons as Evidence for the Pre-Islamic Religion of the Seljuks
Dietrich, Richard (Brill, 2018-01-01)
Although early sources for Seljuk history do not give specific information on the Seljuks' religious beliefs and practices before their conversion to Islam, the names of the sons of the dynasty's namesake - Mikail, Israil,...
"MARIETZA": AN EXAMPLE OF CATHERINE MARIA SEDGWICK'S DEPICTION OF THE "OTHER" IN HER BOOKS FOR CHILDREN
Gürsel, Bahar (2018-01-01)
Catherine Maria Sedgwick (1789-1867), one of the most significant masterminds of nineteenth-century American literature, was regarded by her national and international contemporaries as a prominent and influential writer. ...
Islamic State: Rewriting History
Dietrich, Richard (2017-10-01)
This is a review of the book Islamic State: Rewriting History by Michael Griffin. It provides a chronological account of the organization’s emergence and the role that external global actors had on its development. In addi...
Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretkenlik üzerine tetkikat ve notlar
Orbay, Kayhan (2017-06-01)
Osmanlı tarihinde 16. yüzyıl tahrir defterlerine dayalı demografi k çalışmalarda hızlı bir nüfus artışı dönemi olarak tanımlanmaktadır. Tahrir defterlerinin sağladığı veriler, aynı dönem için tarımsal üretim ve üretkenlik ...
America's Global Moment: Italy Witnesses the Spanish-American War
Gürsel, Bahar (2017-04-01)
The second half of the nineteenth century was a significant era for both the United States and the Kingdom of Italy during which both countries commenced to seek new ways of expansion. The United States, which was economic...
Citation Formats