Thomas Hobbes'un Computatio Sivelogica’ sına dair genel notlar

2019-12-31
Thomas Hobbes (1588-1679) daha çok siyaset felsefesinden ötürü meşhur olarak addedilir her ne kadar John Watkins’in haklı olarak iddia ettiği gibi siyaset felsefesinin, onun tabiat felsefesinden türetilmiş olsa da. Oysa döneminin önemli olan felsefecilerinden Gottfried W. Leibniz’den (1646-1716) başka mantık alanında çok önemli değerlendirmeleri ve iddiaları olan felsefecidir. Kneale’ler (1971) çalışmasında 14. asrın sonundan 19. asrın ikinci yarısına kadar mantık alanında kayda değer hiçbir ilerlemenin olmadığını iddia ederler. Ama bu dönemdeki yapılmış çalışmalara bakıldığında, daha önceden birbirlerinden ayrı ve farklı disiplinler olarak değerlendirilen iki disiplinin, matematiğin ve mantığın ilişkilerine dair oldukça zengin tartışmaların var olduğunu fark edilecektir. Bu yazı, Hobbes’un computatio sive logica’da dile getirdiklerini, Kneale’lerin iddiasına karşı kısa bir tanıtma çalışmasıdır.
Citation Formats
S. Bağçe, “Thomas Hobbes’un Computatio Sivelogica’ sına dair genel notlar,” Mardin, Türkiye, 2019, p. 61, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://mantik.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/IX-Mantik-Calistayi-Kitabi.pdf.