Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Yabanci Dil Olarak İngilizce Dersi Öğretmen Rehber Kitapçiği

Download
2020-06-01
Ayas, Alipaşa
Ayaydın, Abullah
Öncü, Erman
Kaymakçı, Selahattin
Börkan, Bengü
Hatipoğlu, Çiler
Durukan, Erhan
Karataş, Faik Özgür
Çetinkaya, Fatih Çetin
Aslan Tutak, Fatma
Ateşkan, Armağan
Orçan, Fatih
Dinç Topal, Zuhal
Değerli yabancı dil eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenlerimiz programda belirtilen sürelerinin üçte birinden fazlasını ölçme ve değerlendirme ile ilgili etkinliklere harcamaktadırlar. Ölçme ve değerlendirmede etkili ve verimli olabilmek için öğretmenlerin önemli değerlendirme becerilerine ihtiyacı vardır. Bu konularda çeşitli dönemlerde yapılan çalışmalar, sınıf içi değerlendirme konusunda öğretmenlerin kendilerini yeterli hissetmediklerini göstermektedir. Bu kapsamda, öğretmenlerin yeterliklerinin arttırılması için Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan bir protokol ile “Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi” çalışması hayata geçirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi için alan bazlı ve etkinlik temelli uygulamalarla öğretmenlerimizin özellikle biçimlendirici değerlendirme kapasitelerini arttırmak ve dezavantajlı öğrenciler de dâhil olmak üzere bütün öğrencilerimizin gelişimlerine daha bütüncül destek olabilmektir. Bu amaç kapsamında, biçimlendirici değerlendirme konusunda öğretmenlerimize kılavuzluk/rehberlik edecek bir öğretmen rehber kitapçığı ortaya konulmuştur. Öğretmen rehber kitapçığı toplam dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarına atıfta bulunulmaktadır. İkinci bölümde biçimlendirici değerlendirme amacıyla kullanılabilecek teknik ve araçlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde öğretim programıyla ilişkilendirilip tasarlanan etkinlik örnekleri yer almaktadır. Son bölümde ise biçimlendirici değerlendirme sürecinde paydaşlar ile etkileşimde dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmaktadır. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize faydalı olması dileğiyle...

Suggestions

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Matematik Dersi Öğretmen Rehber Kitapçiği
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Fatih Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Orçan, Fatih; Dinç Altun, Zühal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli matematik eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bi...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Müzik Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2020-06-01)
Değerli müzik eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir ...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Türkçe Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kamakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli Türkçe eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Sınıf Eğitimi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli sınıf eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir y...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı.
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Salahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Aslan Tutak, Fatma; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal; Çetinkaya, Fatih Çetin (Millî Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli sosyal bilgiler eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme ön...
Citation Formats
A. Ayas et al., Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Yabanci Dil Olarak İngilizce Dersi Öğretmen Rehber Kitapçiği. 2020.