Güney Kafkasya’daki Etnik çatışmalar, Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve Uluslararası Müdahale Üzerine Bir değerlendirme

2020-10-01

Suggestions

Güney Kafkasya’da etnik kimlik ve çatışma-Azerbaycan ve Ermenistan ulusal kimliklerinde Karabağ sorunu
Ergun Özbolat, Ayça (2008-09-01)
Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği
Üstün, Funda; Bat, Levent; Şahin, Fatih; Satılmış, Hasan Hüseyin; Birinci Özdemir, Zekiye; Kıdeyş, Ahmet Erkan (null; 2016-05-30)
Mevcut çalışmada, Sinop İç Liman’da (güney Karadeniz) belirlenen zooplanktonun aylık bolluğu, bioması ve taksonomik kompozisyonu 2002-2004 yıllarında incelenmiştir.Zooplankton örneklemeleri aylık olarak dikey çekim yöntemiyle standart tip plankton kepçesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (210μm ağ göz açıklığı ve 50 cm kepçe ağız açıklığı).Mevcut çalışmada, toplam 27 zooplankton grubu tanımlanmıştır. Mesozooplanktonun en yüksek bolluk değeri Şubat 2003’te (193 500 birey m-2) Pseudocalanus elong...
Güney Ege ve Levant denizlerinde bir paleotsunami kronolojisine doğru: EASTMED PALEOTSUNAMI Projesi
Avşar, Ulaş; Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent (null; 2016-10-15)
Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas (PERSEUS)
Kıdeyş, Ahmet Erkan(2015-12-31)
The overall scientific objectives of PERSEUS are to identify the interacting patterns of natural and human-derived pressures on the Mediterranean and Black Seas, assess their impact on marine ecosystems and, using the objectives and principles of the Marine Strategy Framework Directive as a vehicle, to design an effective and innovative research governance framework based on sound scientific knowledge. Well-coordinated scientific research and socio-economic analysis will be applied at a wide-ranging scale, ...
Actors in the south caucasus : stability providers or instability exploiters
Yükselen, Hasan; Bağcı, Hüseyin; Department of International Relations (2004)
This thesis analyses the developments in the South Caucasus region since the dissolution of the Soviet Union. The disintegration brought about the decleration of independence from teh states in the region, namely Azerbaijan, Georgia, and Armenia. However, the conflicts in the aftermath of independence drawing the region into instability brought about the question of whether the instability in the region is an end result of teh policies of regional actors in the region. Whether teh stability in the South Cau...
Citation Formats
H. E. Gürsoy Erdenay, “Güney Kafkasya’daki Etnik çatışmalar, Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve Uluslararası Müdahale Üzerine Bir değerlendirme,” Avrasya Dünyası, vol. 7, no. 4, pp. 69–74, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94052.