Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği

2016-05-30
Üstün, Funda
Bat, Levent
Şahin, Fatih
Satılmış, Hasan Hüseyin
Birinci Özdemir, Zekiye
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Mevcut çalışmada, Sinop İç Liman’da (güney Karadeniz) belirlenen zooplanktonun aylık bolluğu, bioması ve taksonomik kompozisyonu 2002-2004 yıllarında incelenmiştir.Zooplankton örneklemeleri aylık olarak dikey çekim yöntemiyle standart tip plankton kepçesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (210μm ağ göz açıklığı ve 50 cm kepçe ağız açıklığı).Mevcut çalışmada, toplam 27 zooplankton grubu tanımlanmıştır. Mesozooplanktonun en yüksek bolluk değeri Şubat 2003’te (193 500 birey m-2) Pseudocalanus elongatus(83 000 birey m-2) türünden dolayı belirlenmiştir. Diğer taraftan, en yüksek mesozooplankton biomass değeri Acartia (Acartiura) clausi(1820 mg.m-2) türünden dolayı Ağustos 2014’te (4350 mg.m-2) tespit edilmiştir. Sinop bölgesinin başlıca plankton içeriği olan heterotrofik dinoflagellat Noctiluca scintillansMayıs 2004’te en yüksek değerler ile temsil edilmiştir. Mesozooplanktonun bolluk ve biomas değerinin toplam yıllık dağılımı yıllar arasında önemli bir farklılık göstermemiştir (P > 0,05).Ekosistemin uzun dönemli değerlendirilmesi ve modellerme çalışmaları için önemi olan sonuçlar göre Sinop’un 2002-2004 yıllarındaki mesozooplankton seviyesi diğer kıyısal alanlarla karşılaştırıldığında daha düşüktür.
Citation Formats
F. Üstün, L. Bat, F. Şahin, H. H. Satılmış, Z. Birinci Özdemir, and A. E. Kıdeyş, “Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği,” presented at the Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs - 03 Haziran 2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85778.