20. Yüzyıla Yön Veren Erken Çocukluk Eğitimi Müfredat Modelleri

Suggestions

Tourism Architecture in Alanya-Turkey in the Second Half of the 20th Century
Döngül, Bengüsu; Altan, Tomris Elvan; Department of History of Architecture (2022-6-15)
This research focuses on the relation between tourism and architecture in the case of Alanya-Turkey during the second half of the 20th century. The town of Alanya was an important center for coastal tourism in the so-called “Turkish Riviera” from the mid-20th century onwards. By surveying particular tourism facilities that were built in the period from the 1950s to the 1990s from pensions and hotels in the city center to motels and mocamps along the motorway, and holiday villages and summer houses in the pe...
Heritage Building Information Modelling for the Conservation of 20th Century Modernist Architecture
Şahin, Akın; Gürsel Dino, İpek; Savaş Sargın, Ayşen (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2022-6)
Heritage building conservation planning is values-based, interdisciplinary process that requires effective means to capture, represent, and visualize relevant building information. The information-intense nature of this process requires a modelling environment that can maintain heritage building information that is highly heterogeneous, fragmented and unstructured. This paper presents the development of a custom-made Heritage Building Information Model (HBIM) of the Middle East Technical University Faculty ...
Detection and monitoring of small surface-breaking fatigue cracks in aluminium 2024-T3 by ultrasonic methods
Sonat, Ferhat; Sarıoğlu, Filiz; Gür, Hakan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2003)
20 yılda Bologna Süreci’nin Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasına etkileri
Erdoğan, Armağan; Bulut Şahin, Betül (2021-10-16)
21. Yüzyıl Bölge Çalışmaları: Üç Yaklaşım
Göçer Akder, Derya (2022-6-01)
Bölge çalışmaları 21. yüzyılda derin dönüşümler geçirmektedir. Bunların bir kısmı sosyal bilim disiplinlerindeki dönüşüme paralel gerçekleşmiş ve bu dönüşümlerde tek/çok kutupluluk, küreselleşme ve göç gibi dönemin başlıklarının etkisi görülmüştür. Bu dönüşümün arkasında alana yönelik sancılı bir eleştiri ve özeleştiri süreci vardır. Diğer yandan bölge çalışmaları alanına özgü yeni kuramsal ve yöntemsel eğilimler de ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada bölge çalışmalarının küresel olarak geldiği yeni yer haritala...
Citation Formats
F. Yalçın, 20. Yüzyıla Yön Veren Erken Çocukluk Eğitimi Müfredat Modelleri. 2021.