HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ BLOĞU

2021-11-12
DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII

Suggestions

HEMİSELÜLOZUN EKSTRÜZYON ÖNCESİ NEM MİKTARININ HEMİSELÜLOZ TEMELLİ FİLMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Bölükbaşı, Ufuk; Erdemir, Duygu(2013-12-31)
HEMİSELÜLOZUN EKSTRÜZYON ÖNCESİ NEM MİKTARININ HEMİSELÜLOZ TEMELLİ FİLMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
HAFİF AĞIRLIKLI ALAŞIMLARIN YÜKSEK SICAKLIKLARDAKİ ANLIK ŞEKİLLENDİRME ANALİZİ
Efe, Mert(2017-12-31)
HAFİF AĞIRLIKLI ALAŞIMLARIN YÜKSEK SICAKLIKLARDAKİ ANLIK ŞEKİLLENDİRME ANALİZİ
ALL SIC TRACTION CONVERTER FOR LIGHT RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS: DESIGN METHODOLOGY AND DEVELOPMENT OF A 500 - 900 VDC, 165 KVA PROTOTYPE
YILDIRIM, Doğan; Ermiş, Muammer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-24)
Design methodology and development of a 165 kVA, all-silicon carbide (SiC) traction converter for new generation light rail transportation systems (LRTS) have been carried out in this thesis. Electrical, mechanical, and thermal design principles of all-SiC power MOSFET-based traction converter have been described in detail. In order to verify the produced converter, design and implementation of a full-scale physical simulator of an all-SiC traction motor drive for LRTS have been performed. A complete mathem...
HİDRODİNAMİK KOŞULLARIN ENGELSİZ TANKLARDA ÜRETİLEN PİCKERİNG EMÜLSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Demirdoğan, Özge; Ayrancı Tansık, İnci (2018-09-03)
HİDROMEKANİK LABORATUVARI ÇOK AMAÇLI KURPLU KANAL İNŞASI VE ÖN DENEYLER 1. KISIM
Köken, Mete(2016-12-31)
Menderesli nehirlerde kurpların yarattığı ikincil akımlar, özellikle taban malzemesinin zayıf olduğu durumlarda nehir dış kenarı boyunca oyulmaya yol açmaktadır. Kurplu kanallarda oluşan ikincil akımlar ve türbülanslı akım yapıları akım koşullarını oldukça karmaşık hale getirmektedir. Hidromekanik Laboratuvarında kurplu kanallarla ilgili çalışmalar yapılacak bir deney düzeneği bulunmamaktadır. Böyle bir deney düzeneği ile dikdörtgen veya bileşik kesitli kurplu kanallarda oluşacak olan akım koşulları ve oyul...
Citation Formats
Ö. Özalp, “HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ BLOĞU,” presented at the DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/17zKczhXBesxMrrqyR_GNkUGct1YWUEsg/view.