Toplu Taşıma Hareketliliğinin Bölgesel Özellikleri: İzmir Kent Bölgesi Örneği

2021-05-27
Şenbil, Metin
Yetişkul Şenbil, Emine
Özuysal, Mustafa
Hareketlilik, erişebilirliğin ortaya koyduğu potansiyelin gerçek hayattaki karşılığıdır. Bir toplu taşıma ağı söz konusu olduğunda hareketlilik, yolcuların özelliklerinden istasyon ve durak çevresinin arazi kullanıma çeşitli özellikleri içerir. Bu çalışmada toplu taşıma hareketliğinin coğrafyası ve bunun ortaya çıkardığı bölgesel unsurlar incelenmiştir. Bu amaçla İzmir’de toplu taşıma kullanımına ilişkin bir haftalık elektronik kart verisi kullanılmıştır. Elektronik kart verisinde, kartın ilk okutulduğu istasyon ya da durak yeri ile birlikte yolculuğun günü, saati ve karttan tahsil edilen ücret mevcuttur. Ek olarak, bölgesel banliyö olan İZBAN’da yolculuğun sonlandığı istasyon ise kart geri ödemesi yapıldığı için tespit edilebilmiştir. Diğer büyükşehirde olduğu gibi İzmir’de de son yıllarda toplu taşıma sistemi lastik tekerlekli türden raylı sistemlere doğru dönüşmektedir. Bu dönüşümde istasyonlar, hareketliliğin merkezinde yer almaktadır. Gün içerisinde birçok yolcunun kullandığı raylı sistem istasyonları alansal etkileşim ve düğüm noktası olmak üzere iki açıdan değerlendirilmektedir. Alansal etkileşim, istasyonun çevresindeki arazi kullanımlarıyla ve faaliyetlerle olan ilişkisini belirtirken düğüm noktası ise yolculuğun başlangıç ve bitişi arasındaki aktarma noktalarını ifade etmektedir. İstasyon ve duraklardaki yolcu sayıları, yolcuların saatlere göre dağılımları gibi toplu taşıma sisteminin özelliklerinden mekansal çıkarımlar yapılmıştır. Kent bölge ve metropoliten alan içerisinde alt-bölgeler, güzergahlar ve kesitler belirlenmiştir. İzmir kent bölgesindeki toplu taşıma hareketliliğinin değişimi üzerinden ulaşım politikalarının geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.
20. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi - Erzincan

Suggestions

Spatial Modelling of Urban Mobility Induced Air Pollution: A Case Study of Istanbul
Şenay Boyacı, Revnak; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; Department of City and Regional Planning (2022-11-22)
Air pollution can be defined as the increase of pollutants in the atmosphere to the levels that are harmful to humans, other living organisms and the environment which occurs during production and consumption activities. The problem of air pollution is increasing all over the world as a result of various factors such as drought, topographic conditions, inversion and climatic characteristics, as well as reasons such as population growth in cities, increasing urbanization and industrialization. Similar to the...
THE EVALUATION OF URBAN TRANSPORT MASTER PLANS IN TURKISH CITIES FROM THE PERSPECTIVE OF CLIMATE CHANGE MITIGATION
Kocakuşak, Ayça; Babalık, Ela; Department of City Planning (2021-7-28)
Climate change is a global challenge that many nations deal with. Consumption patterns and greenhouse gas emission levels indicate that activities in urban areas are one of the main reasons for the climate change problem. Besides, the transportation sector’s role in greenhouse gas emissions and energy consumption is undeniable. In the last decades, the increase in car dependency made it challenging to deal with the problems since private cars significantly impact emission levels. Besides, the ever-growing p...
Urban Oblivion: An Evaluation of Urban Conservation Approaches in terms of Geo-cultural Identity in the Case of Jewish Quarter of Ankara
Nalçakar, Elif Merve; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2021-6)
Cultural identity, whether it is physical or not, whether it is concerning a relatively specific community or the society as a whole, is worth protecting for future generations. Planning as a primary tool for conserving an urban place within the considerations of historical values based on both built environment and social structure, constantly manifests itself with conflicts in terms of retaining the cultural identity. Yet, integrating the cultural identity as a crucial aspect for urban conservation approa...
Transformation of Perception of the Gecekondu Phenomenon
Akbulut, Mehmet Rıfat; Başlık , Seher (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
The aim of this paper is not to redefine the gecekondu phenomenon, nor to describe its historical development, but to discuss and explore the transformations it is socially perceived with through time. Academic approaches are generally reviewed in a more pronounced manner. Within the frame of this paper gecekondu phenomenon is conceived according to different time periods well-known in gecekondu studies; i.e. from the 1940s to 1970 as the ‘period of innocence and marginalisation’, the 1970s as period...
Planning with complexity: The analysis of İzmir Uzundere urban transformation project through the advocacy coalition framework
Demirel Şanlı, Şule; Yetişkul Şenbil, Emine; Department of City and Regional Planning (2023-1-19)
Today, cities are defined as dynamic, non-linear, open, and complex systems that can adapt themselves according to various situations and formations and develop continuously in this direction. Planning is about a world-changing from basic and direct interactions to highly complex situations towards the fuzzy middle between technical rationality and communicative rationality; hence, it has begun to be questioned in the presence of complexity theory. With intensifying neoliberal policies after 2000, Turkey’s ...
Citation Formats
M. Şenbil, E. Yetişkul Şenbil, and M. Özuysal, “Toplu Taşıma Hareketliliğinin Bölgesel Özellikleri: İzmir Kent Bölgesi Örneği,” presented at the 20. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi - Erzincan, Erzincan, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://bbtmk2021.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2022/BBTMK2021-Bildiri-Ozetleri-Kitabi[1233].pdf.