Anavatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarları Örneği

2003-09-03
II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu

Suggestions

Treatment and valorization of anaerobic digestate
Ülgüdür, Nilüfer; Bayramoğlu, Tuba Hande; Demirer, Göksel Niyazi; Department of Environmental Engineering (2019)
Anaerobic digestion is a widely applied process for the stabilization and treatment of high-strength wastes. The process has two outputs, biogas and digestate. Even though biogas produced during the treatment is a renewable energy source and has positive impacts on improving the economics of the plant, the treatment and disposal of the digestates present a challenge. The treatment methods offered so far are either costly or low yielded which drives off these uneconomic and non-viable treatment processes fro...
Removal of lead using anaerobic biomass
Tokcaer, Emre; Yetiş, Ülkü; Department of Environmental Engineering (2003)
Use of anaerobically digested sludge (ADS) in heavy metal removal, was researched. The raw and dewatered ADS samples collected from the effluent of anaerobic digesters and mechanical dewatering units of Ankara City Wastewater Treatment Plant were used. Sorption kinetic and equilibrium tests were conducted using raw ADS at initial pH of 2.0, 4.0 and without adjusting the initial pH. The highest Pb(II) removal capacity was observed as, 8.5 mmol (or 1760 mg) Pb(II) per g of biomass, when the initial pH was not...
The acquisition of the copula be in present simple tense in English by native speakers of Russian
Antonova Ünlü, Elena; Hatipoğlu, Çiler; Department of English Language Teaching (2010)
This thesis investigates the acquisition of the copula be in present Simple Tense in English by native speakers of Russian. The aim of the study is to determine whether or not Russian students with different levels of English proficiency encounter any problems while using the copula be in Present Simple Tense in English. The study also identifies the domains related to the use of the copula be that appear to be most problematic for native speakers of Russian. To carry out the current research two diagnostic...
Ana Dil ve Miras Dil olarak Türkçede Çekimsel ve Türetimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Demir, Orhan(2016-12-31)
Bu projenin amacı, D1 Türkçe konuşucularıyla Türkçeyi miras dil olarak konuşan bireyleri çekimsel ve türetimsel işlemleme açısından karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çekimsel ve türetimsel biçimbilimsel yapıları aynı anda test eden bir dizi maskelenmiş hazırlama deneyi planlanmaktadır.
Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi
Sanin, Faika Dilek; Çelebi, Emrehan Berkay(2015-12-31)
Türkiye’deki atıksu arıtma tesisleri bazında yapılan hesaplamalara göre, yurt genelinde günlük yaklaşık 9500 ton ıslak çamur üretilmektedir. Değişen yönetmeliklerden dolayı bu miktarın çoğunluğunun depolanamayacağı ve toprakta değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünde, geriye kalan bertaraf yöntemi yakma veya beraber yakmadır. Stabilize edilmemiş çamurların kalorifik değeri yaklaşık 4500 kcal/kg’dır, stabilize olmuş çamurlarınki ise 2000-2500 kcal/kg arasında değişmektedir. Bu değerler, yüksek kalite taş kömürü...
Citation Formats
A. Aydıngün, “Anavatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarları Örneği,” presented at the II. Ulusal Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94827.