Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi

2015-12-31
Türkiye’deki atıksu arıtma tesisleri bazında yapılan hesaplamalara göre, yurt genelinde günlük yaklaşık 9500 ton ıslak çamur üretilmektedir. Değişen yönetmeliklerden dolayı bu miktarın çoğunluğunun depolanamayacağı ve toprakta değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünde, geriye kalan bertaraf yöntemi yakma veya beraber yakmadır. Stabilize edilmemiş çamurların kalorifik değeri yaklaşık 4500 kcal/kg’dır, stabilize olmuş çamurlarınki ise 2000-2500 kcal/kg arasında değişmektedir. Bu değerler, yüksek kalite taş kömürünün 8000 kcal/kg değeri ve düşük kalite linyitin 1500 kcal/kg değeri ile karşılaştırıldığında, kurutulmuş çamurların orta seviye bir kömür kadar enerji verebileceğini göstermektedir. Enerji potansiyeli değerlendirilen çamur, beraber yakıldığı diğer yakıtın bir kısmının yerine geçtiği için bu yakıtın tasarrufuna katkıda bulunur. Çamurun enerji potansiyelinin ortaya çıkarılabileceği iki farklı süreç olan anaerobik çürütülmesi ve yakılması literatürde ayrı ayrı çalışılmakta olmasına rağmen, anaerobik çürütmenin çamurun yakıt özelliklerine etkisi konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, anaerobik çürütme sonucu ortaya çıkan biyogazdan ve çürütme sonrası çamurun yakılmasından elde edilecek enerji miktarları arasındaki bağlantının, çürütme süresine bağlı olarak ortaya konması, ultrasonikasyon ön-işleminin bu bileşenlere etkisinin anlaşılması ve alınan sonuçlarla toplam enerjinin maksimize edilebileceği senaryoların ortaya konmasıdır.
Citation Formats
F. D. Sanin and E. B. Çelebi, “Anaerobik Çürütme Sırasında Arıtma Çamurlarının Yakmaya Yönelik Isıl Özelliklerinin ve Enerji Potansiyelinin İrdelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59362.